Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Loģika 1p.
2. Spriedumi 1p.
3. Izteikumi 1p.
4. Salikti izteikumi 1p.
5. Teorēmas 3p.