Spriešanas paņēmienu, kad katrs nākamais secinājums tiek balstīts uz iepriekš pamatotu spriedumu, sauc par deduktīvo spriešanu. Šādā ceļā iegūtos spriedumus sauc par deduktīviem spriedumiem.
Dedukcija - loģisks secinājums no vispārīgā uz atsevišķo. (Atceries, indukcija ir loģisks secinājums no atsevišķā uz vispārīgo).
Piemērs:
 
Induktīvais spriedums Deduktīvais spriedums
\(1\) nedalās ar \(7\)
\(11\) nedalās ar \(7\)
\(111\) nedalās ar \(7\)
\(1111\) nedalās ar \(7\)
\(11111\) nedalās ar \(7\)
Tātad neviens naturāls skaitlis, kura pierakstā ir tikai vieninieki, nedalās ar \(7\)
  
Spriedums ir aplams,
 jo \(111111:7 = 15873\)
Visi veselie skaitļi ir reāli skaitļi.
Visi naturālie skaitļi ir veseli skaitļi.
Tātad visi naturālie skaitļi ir reāli skaitļi.
 
 
___________________________
 Visas teorēmas skolas ģeometrijas kursā pierāda ar deduktīviem spriedumiem
 
Matemātikā ir svarīgas gan induktīvās, gan deduktīvās spriešanas prasmes. 
Dedukcijas pārsvars pār indukciju ir matemātikas raksturīga iezīme, ar ko tā atšķiras no citām zinātnēm.
  
Shēmas paraugs, kā matemātikā tiek iegūta jauna teorēma:
Eksperiments
(mērījumi, aprēķini)
Induktīvā spriešana
(spriedumi par atsevišķiem gadījumiem)
Hipotēze
Deduktīvā spriešana
(izmanto tikai iepriekš pierādītus faktus)
Hipotēzes apstiprinājums (ir iegūts jauns patiess spriedums)
vai noliegums
 
Atsauce:
Matemātika 10.klasei /Evija Slokenberga, Inga France, Ilze France. -Rīga : Lielvārds, 2009. – 279 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 78.lpp.
Matemātiskās indukcijas metode un varbūtību teorijas elementi/ A. Andžāns, P. Zariņš.-Rīga:Zvaigzne,1983. -184lpp.:il. – izmantotā literatūra: 9.lpp.