Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Grafiku nosaukumi 1p.
2. Funkcijas 1p.
3. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar y asi 1p.
4. Pakāpes funkcija 2p.