Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Pētnieciskais darbs 4p.
2. Pētnieciskais darbs 4p.