Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

4p.
1. Sinusu teorēma. Trijstūra malas aprēķināšana 2p.
2. Sinusu teorēma. Apvilktas riņķa līnijas rādiusa aprēķināšana 2p.