Grūtības pakāpe:
00:19:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Trijstūris un riņķis 1p.
2. Trijstūris un riņķis 3p.
3. Regulāra trijstūra laukuma, ievilktas un apvilktas riņķa līnijas rādiusi 3p.
4. Patvaļīgam trijstūrim apvilktas un ievilktas riņķa līnijas rādiusu aprēķināšana 5p.