Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Pitagora teorēma. Hipotenūzas aprēķināšana 1p.
2. Taisnleņķa trijstūris. Katetes aprēķināšana 1p.
3. Pitagora teorēma. Romba malas aprēķināšana 3p.
4. Pitagora teorēma. Taisnstūra diagonāles aprēķināšana 2p.