Grūtības pakāpe:
1. Pitagora teorēma. Hipotenūzas aprēķināšana 1p.
2. Taisnleņķa trijstūris. Katetes aprēķināšana 1p.
3. Romba malas aprēķināšana ar Pitagora teorēmu 3p.
4. Taisnstūra diagonāle ar Pitagora teorēmu 2p.