Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks 2p.
2. Eksponentfunkcijas monotonitāte 1p.
3. Eksponentfunkcijas noteikšana, ja dots punkts, caur kuru iet grafiks 2p.
4. Eksponentfunkcija (2016. gada eksāmens) 7p.