ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
1. Atkārtojums. Vjeta teorēma 1 p.
2. Daļas vienādība ar 0. Reducēts kvadrātvienādojums 3 p.
3. Daļveida vienādojums, ja saucēji ir pretējas izteiksmes 1 p.
4. Daļveida racionāls vienādojums II 4 p.
5. Daļveida racionāls vienādojums I 6 p.