10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebriskas izteiksmes definīcija Algebriskas izteiksmes, racionālas izteiksmes, veselas izteiksmes un daļveida izteiksmes - teorija un piemēri!
2. Daļveida izteiksmes definīcijas apgabals Teorija un piemēri

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saucēja un skaitītāja nosaukšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prasme nosaukt daļas skaitītāju un saucēju.
2. Skaitliskas un algebriskas izteiksmes definīcija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir skaitliskas un algebriskas izteiksmes
3. Algebriskas daļas definīcija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst algebriskas daļas
4. Daļas skaitītājs un saucējs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot uzrakstīt algebrisku daļu pēc apraksta
5. Algebriskas daļas vērtība I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina algebriskas daļas skaitlisko vērtību, ja mainīgais ir pozitīvs skaitlis
6. Algebriskas daļas vērtība II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina algebriskas daļas vērtību, ja mainīgais ir negatīvs skaitlis. Kvadrāts
7. Algebriskas daļas vērtība III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina algebriskas daļas vērtību, ja mainīgais ir negatīvs skaitlis. Kubs un kvadrāts
8. Algebriskas daļas vērtība IV 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina algebriskas daļas vērtību, ja mainīgais ir negatīvs skaitlis. kvadrātrinoms un binoms. Rezultāts vesels skaitlis
9. Daļas vienādība ar skaitli (ar vārdiem) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ar kādu x daļas vērtība vienāda ar skaitli. Lineārs vienādojums
10. Daļas vienādība ar otru daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ar kādu x divas daļas ir vienādas. Lineārs vienādojums
11. Kurām izteiksmēm definīcijas apgabals ir visi reālie skaitļi? 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst veselas izteiksmes
12. Algebriskas daļas definīcijas apgabals I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saucējā vienkārša lineāra izteiksme x+a
13. Algebriskas daļas definīcijas apgabals II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saucējā iekavu reizinājums (x-a)(x+b)
14. Algebriskas daļas definīcijas apgabals III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saucējā nepilnais kvadrātvienādojums formā ax^2-bx
15. Algebriskas daļas definīcijas apgabals IV 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saucējā nepilnais kvadrātvienādojums formā ax^2-a
16. Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saucējā x^2 vai x^2+m. Definīcijas apgabals visi reālie skaitļi vai arī izņemot nulli
17. Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saucējā lineāra izteiksme
18. Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Daļu summa vai starpība, saucējā (z+a)^2 un z
19. Algebriskas daļas vienādība ar 0 un definīcijas apgabals 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka algebriskas daļas vienādību ar 0 un definīcijas apgabalu. Vienkāŗsās lineāras izteiksmes

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 9. uzd. Daļas definīcijas apgabals (2016) Citi zema 1 p. Izvēlas x, kuram daļa nav definēta
2. 1. daļas 9. uzd. Daļas definīcijas apgabals (2016) Citi zema 1 p. Izvēlas x, kuram daļa nav definēta

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriska daļa un tās vērtības aprēķināšana 00:00:00 vidēja 8 p. Atpazīst jēdzienus. Aprēķina daļas vērtību, ja dots mainīgais
2. Algerbiskas daļas definīcijas apgabals 00:00:00 vidēja 8 p. Atbildē raksta intervālu vai pieraksta tās mainīgā vērtības, ar kurām daļa nav definēta