Kompleksā skaitļa trigonometriskā forma
Kompleksā skaitļa pierakstu ar izteiksmi z=rcosϕ+isinϕ sauc par tā trigonometrisko formu. (Šeit π<ϕπ.)
ϕ sauc par kompleksā skaitļa argumentu un apzīmē ar argz.
 
Ja ir nepieciešams pāriet no kompleksā skaitļa algebriskās formas z=a+bi uz trigonometrisko, vispirms aprēķina tā moduli r=a2+b2. Pēc tam no sakarībām cosϕ=ar un sinϕ=br aprēķina derīgo ϕ vērtību, kurai π<ϕπ.
 
Piemērs:
z=1+ir=12+12=2cosϕ=12=22sinϕ=12=22π<ϕπϕ=π4z=2cosπ4+isinπ4 
 
Ir iespējams pierakstīt kompleksu skaitli arī izmantojot eksponenciālo funkciju. To dara, izmantojot Eilera formulu: eiϕ=cosϕ+isinϕ.
Par kompleksā skaitļa eksponentformu sauc tā pierakstu formā z=reiϕ.
 
Paņemsim komplekso skaitli no iepriekšējā piemēra:
z=1+i,r=2,ϕ=π4z=2eπ4i