Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksmes ar saknēm I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes vienkāršošana.
2. Izteiksmes ar saknēm II 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes vienkāršošana.
3. Daļa ar saknēm I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļas saīsināšana. Substitūcija.
4. Daļa ar saknēm II 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļas saīsināšana.
5. Daļveida kāpinātāji 1. izziņas līmenis augsta 1p. Izteiksmes vienkāršošana. Daļa.
6. Izteiksme ar saknēm 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Daļu kopsaucēja atrašana, vienkāršošana.
7. Daļveida kāpinātāji 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Kopsaucēja atrašana. Izteiksmes vienkāršošana.
8. Izteiksme ar saknēm 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes vienkāršošana un vērtības aprēķināšana.