Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

27,5p.
1. Inversās matricas teorija 1p.
2. Trešās kārtas inversā matrica 21,5p.
3. Inversā matrica, tās definīcija 5p.