Hiperbolas ekscentritāte, fokālie rādiusi
Skaitli ϵ=ca, kur 2c ir attālums starp hiperbolas fokusiem, bet 2a ir attālums starp hiperbolas virsotnēm, sauc par hiperbolas ekscentritāti.
Katrai hiperbolai ekscentritāte ir lielāka par 1 (ϵ>1).
 
Ja M ir hiperbolas punkts, tad nogriežņus F1M un F2M sauc par šī punkta fokālajiem rādiusiem.
Svarīgi!
Punkta fokālos rādiusus var aprēķināt pēc formulām r1=F1M=ϵx+a un r2=F2M=ϵxa (kur x ir punkta Ox koordinātas, ja Ox ass sakrīt ar hiperbolas reālo asi un Oy ar tās imagināro asi).