4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Grūtības pakāpe:
00:45:00
1. Saskaitīšana 100 apjomā 3 p.
2. Atņemšana 100 apjomā 3 p.
3. Reizināšana 100 apjomā 3 p.
4. Dalīšana 100 apjomā 3 p.
5. Nezināma mazināmā aprēķināšana 2 p.
6. Nezināmā skaitļa noteikšana pēc vārdiskā apraksta 2 p.
7. Viencipara skaitļa reizināšana ar divciparu skaitli 1 p.
8. Sportisti. Vienas darbības teksta uzdevumi 2 p.
9. Teksta uzdevums (par cik/ cik reižu) 2 p.
10. Teksta uzdevumu jautājumi 2 p.
11. Izteiksmju salīdzināšana 2 p.
12. Saistītais pieraksts ar iekavām (ab+c):d 2 p.
13. Zīmējums. Darbību secība 2 p.
14. Taisnstūra nezināmie lielumi 3 p.
15. Teksta uzdevums par diviem zālāja laukiem 4 p.
16. Attāluma aprēķināšana plānā 2 p.
17. Telpas plāns, dota telpas objekta dimensija 4 p.
18. Attāluma aprēķināšana dabā 3 p.