4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Daļu noteikšana 1 p.
2. Daļskaitļu lasīšana 1 p.
3. Nogrieznis, sadalīts daļās 2 p.
4. Pamatdaļu ar dažādiem saucējiem salīdzināšana 1 p.
5. Daļskaitlis kā decimāldaļa 1 p.
6. Daļas vērtības aprēķināšana 1 p.
7. Taisnstūris 1 p.
8. Daudzstūra sameklēšana pēc nosacījumiem 1 p.
9. Taisnstūra laukums laukuma vienībās (rūtiņās) 1 p.
10. Taisnstūra laukums kvadrātcentimetros 1 p.
11. Skaitļu šķiras 3 p.
12. Ievieto nezināmo 1 p.
13. Saskaitīšana un atņemšana bez pārejas 2 p.
14. Divcipara skaitļa pieskaitīšana un atņemšana ar pāreju 2 p.
15. Trīsciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana ar pāreju 2 p.
16. Teksta uzdevums. Par tik vairāk/mazāk 4 p.
17. Piramīdas un kuba raksturošana 2 p.
18. Telpisko figūru izklājumi 2 p.
19. Metamais kauliņš 1 p.
20. Kuba laukums 1 p.