Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Stereometrija II dokumentos Atsauces uz standartu un Skola2030 programmu.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim (matemātika I) 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Stereometrija formulu lapās Informācija, kādus uzziņas avotu skolēni varēs lietot stundās un eksāmenā.
3. Ģeometrisko ķermeņu kombināciju vispārīgs raksturojums Ģeometrisko ķermeņu kombināciju vispārīgs raksturojums
4. Cilindrā ievilkta prizma. Atkārtojums Prizmai apvilkts cilindrs
5. Cilindram apvilkta prizma. Atkārtojums Prizmā ievilkts cilindrs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratne par cilindra un prizmas ģeometriskām kombinācijām 1. izziņas līmenis zema 1p. Ievilkts/apvilkts cilindrs. Atzīmē pareizos secinājumus par prizmas veidu
2. Kubā ievilkts un kubam apvilkts cilindrs 1. izziņas līmenis zema 3p. Atkārtojums. Nosaka cilindra H, aprēķina kvadrāta R un r.
3. Regulārā trijstūra prizmā ievilkts un ap to apvilkts cilindrs 1. izziņas līmenis zema 2p. Atkārtojums. Aprēķina regulāra trijstūra R un r, ja dota mala.
4. Regulārā sešstūra prizmā ievilkts un ap to apvilkts cilindrs 1. izziņas līmenis zema 2p. Atkārtojums. Aprēķina regulāra sešstūra R un r.
5. Prizmai par pamatu taisnleņķa trijstūris, ievilkts un apvilkts cilindrs 1. izziņas līmenis zema 3p. Atkārtojums. Aprēķina taisnleņķa trijstūra R un r
6. Cilindrā ievilkta un apvilkta prizma ar patvaļīgu trijstūri pamatā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina patvaļīga trijstūra R, r. Izmanto Hērona formulu
7. Kubā ievilkts cilindrs. Tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. No kuba tilpuma izsaka malu. Aprēķina cilindra tilpumu un nosaka kuba un cilindra tilpumu attiecību.
8. Trijstūra prizma ievilkta cilindrā. Tilpumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lieto Pitagora teorēmu, nosaka taisnleņķa trijstūra laukumu. No cilindra tilpuma izsaka H.
9. Taisnleņķa trijstūra prizma ievilkta cilindrā 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Dota katete - parametrs un sānu skaldnes diagonāles leņķis.
10. Regulāra sešstūra prizma ievilkta cilindrā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķina regulāra sešstūra laukumu, prizmas tilpumu, izmanto prizmas aksiālsšķēlumu. Nosaka tilpumu attiecību.
11. Prizmā ar taisnleņķa trapeci ievilkts cilindrs 3. izziņas līmenis augsta 4p. Nosaka prizmas pilnas virsmas laukumu. Aprēķina trapeces laukumu, ja dots 45 grādu leņķis, īsākais pamats un īsākā sānu mala.
12. Regulārā trijstūra prizmā ievilkts cilindrs 3. izziņas līmenis augsta 3p. Parametri. Dots prizmas augstums un sānu virsma S. Aprēķina cilindra tilpumu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūra prizmai apvilkts cilindrs (2015) Citi vidēja 5p. Parametri. Lieto Pitagora teorēmu, prot aprēķināt prizmai apvilkta cilindra sānu virsmas laukumu (2015).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilindrā ievilkts kubs. Cilindra tilpums Citi vidēja 2p. Dota kuba šķautne, nosaka R un H.
2. Regulāra trijstūra prizma ievilkta cilindrā. Cilindra tilpums Citi vidēja 3p. Aprēķina regulāra trijstūra R.
3. Ap regulāru sešstūra prizmu apvilkta cilindra sānu virsma Citi vidēja 3p. No prizmas sānu virsmas izsaka H. Nosaka sānu virsmu attiecību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūra prizmas un cilindra kombinācijas 00:20:00 augsta 8p. Ievilkta, apvilkta regulāra trijst. prizma un prizma, kuras pamatā ir taisnleņķa trijstūris.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizmas un cilindra ģeometriskās kombinācijas 00:25:00 vidēja 12p. Atkārtojums. Cilindrs ar regulāru četrstūra, trijstūra un sešstūra prizmu. Prizmas pamatā trapece.