Konuss ir ievilkts piramīdā, ja piramīdas virsotne sakrīt ar konusa virsotni un konusa pamats ir ievilkts piramīdas pamatā.
1.svg
  
Konusu var ievilkt jebkurā regulārā piramīdā.
 
Konusu var ievilkt tikai tādā piramīdā, kuras
  • pamatā var ievilkt riņķa līniju;
  • visi divplakņu kakta leņķi pie pamata ir vienādi;
  • augstums sakrīt ar konusa augstumu.
Divplakņu kakta leņķi pie pamata ir vienādi tādām piramīdām, kuru augstums projicējas ievilktas riņķa līnijas centrā. Uzziņa formulu lapā.
Tātad piramīdas pamatā var būt jebkurš trijstūris, rombs, četrstūri, kuru pretējo malu summas ir vienādas.
 
 
Ģeometriskās kombinācijas zīmējumu veido atkarībā no uzdevuma satura, dažreiz pietiek uzzīmēt pamatu, jo konusa un piramīdas augstumi ir vienādi.
 
Konusa pamata riņķa līnija ir ievilkta piramīdas pamata daudzstūrī.
Konusa rādiuss ir pamata daudzstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss.
  
Ģeometrisko ķermeņu kombinācijas telpisko attēlu noteikti zīmē, ja ir dots divplaķņu kakta leņķis.
 
Piramīdas sānu augstums sakrīt ar ievilktā konusa veiduli. Šīs līnijas sauc arī par piramīdas sānu skaldnes un koniskās virsmas pieskaršanās līnijām.
 
Piramīdas divplakņu kakts pie pamata ir ievilktā konusa veidules leņķis ar pamatu.
Piemērs:
Attēlā dota piramīda, kuras pamatā ir rombs.
\(SO\) ir piramīdas un konusa kopīgais augstums. 
\(SE\) ir piramīdas sānu augstums un konusa veidule.
Rombā ievilktās riņķa līnijas rādiuss \(OE\) ir ievilktā konusa rādiuss.
Leņķis \(SEO\) ir piramīdas divplakņu kakts pie pamata un leņķis, ko ievilktā konusa veidule veido ar pamata plakni.
piramīdaarrombu.svg