Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Neekvivalenti pārveidojumi vienādojumu risināšanā dokumentos Atsauces uz dokumentiem par 7. apakštematu.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Iracionāli vienādojumi Iracionālu vienādojumu atrisināšanas metode.
3. Vienādojumi, kurus risina, logaritmējot abas vienādojuma puses Piemērs, kā risina vienādojumus, abas puses logaritmējot.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iracionāla vienādojuma sakne 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas vienkārša iracionāla vienādojuma sakni.
2. Vienkāršs iracionāls vienādojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Kvadrātsakne no x-a vienāda ar pozitīvu skaitli
3. Izpratne par iracionāla vienādojuma saknēm 1. izziņas līmenis zema 1p. Vienādojumam nav sakņu, doti divi risinājumi, kuri jāizvērtē
4. Iracionāls vienādojums ar 3. pakāpes sakni II 1. izziņas līmenis zema 1p. Saknes vērtība ir negatīvs skaitlis.
5. Iracionāls vienādojums ar 4. pakāpes sakni 1. izziņas līmenis zema 1p. Vienkārša iracionāla vienādojuma atrisināšana.
6. Iracionāls vienādojums I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lieto kvadrātu formulu. Labajā pusē binoms. Lineāra vienādojuma risināšana.
7. Iracionāls vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lieto kvadrātu formulu. Labajā pusē binoms. Nav sakņu pēc definīcijas apgabala.
8. Iracionāls vienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lieto kvadrātu formulu. Labajā pusē binoms. Risina nepilno kvadrātvienādojumu.
9. Iracionāls vienādojums. Sakņu reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sakņu reizinājums ir vienāds ar x. Abas puses kāpina kvadrātā, risina nepilno kvadrātvienādojumu, veic pārbaudi.
10. Iracionāls vienādojums. Sakņu summa 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Abas vienādojuma puses kāpina divas reizes.
11. Kvadrātsakni salīdzina ar nulli I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iracionāla nevienādība. Risina vienādību ar nulli.
12. Kvadrātsakni salīdzina ar nulli II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sakne lielāka par 0. Zina, ka jāievēro definīcijas apgabals.
13. Kvadrātsakni salīdzina ar negatīvu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iracionāla nevienādība.
14. Trešās pakāpes sakni salīdzina ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iracionāla nevienādība
15. Kvadrātsaknes salīdzināšana ar skaitli 3. izziņas līmenis augsta 2p. Sakni salīdzina ar pozitīvu skaitli
16. Sistēmā divi iracionāli vienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Substitūcijas metode. Vjeta teorēma, pārbaude.
17. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vienkāršs piemērs ar lgx. Labajā pusē ir 10 pakāpe. Izpratnes veidošanai
18. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Labajā pusē skaitlis 1. Risina reizinājuma vienādību ar 0
19. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienkāršs piemērs. Kreisajā pusē skaitlis. Prasīts starprezultāts, ne atbilde.
20. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses IV 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Labajā pusē skaitļa pakāpe. Risina pilno kvadrātvienādojumu.
21. Vienādojumam logaritmē abas puses. Substitūcija 3. izziņas līmenis augsta 3p. Labajā pusē reizinājums ax. Nerisina līdz galam

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršs iracionāls vienādojums Citi zema 2p. Labajā pusē pozitīvs skaitlis.
2. Iracionāls vienādojums Citi vidēja 3p. Jāpārnes darbības locekļus. Labajā pusē binoms. Lieto binoma kvadrāta formulu
3. Vienādojums, kurā logaritmē abas puses Citi zema 2p. Labajā pusē skaitlis 1. Parāda tikai risinājuma pirmo soli.
4. Vienādojums ar logaritmu kāpinātājā I Citi vidēja 3p. Logaritmē abas vienādojuma puses. Labajā pusē skaitlis 1. Risina reizinājuma vienādību ar 0
5. Vienādojums ar logaritmu kāpinātājā II Citi augsta 4p. Labajā pusē skaitļa pakāpe. Risina pilno kvadrātvienādojumu.
6. Iesāc vienādojumu ar logaritmu kāpinātājā Citi vidēja 5p. Labajā pusē monoms. Uzdevums izpratnei. Nerisina līdz galam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iracionāli vienādojumi un nevienādības 00:30:00 augsta 12p. Labajā pusē skaitlis vai binoms.
2. Vienādojumi, kuros kāpinātājā ir logaritms 00:20:00 vidēja 10p. Labajā pusē skaitlis, skaitļa pakāpe vai monoms.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iracionāls vienādojums 00:20:00 vidēja 7p. Vienādojuma labajā pusē skaitlis, labajā pusē binoms. Kvadrātsakni salīdzina ar pozitīvu skaitli.
2. Vienādojumi ar logaritmu kāpinātājā 00:25:00 vidēja 14p. Vienādojumiem abas puses logaritmē. Divi no uzdevumiem nav jāpabeidz līdz galam.