ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata apguves norise

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vektora definīcija Vektora jēdziens. Vektora modulis.
2. Vektora modulis Vektora garums.
3. Vienādi, vienādi vērsti, pretēji un pretēji vērsti vektori Definīcijas un pieraksts

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektoriālu vai skalāra lieluma noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atšķir vektoriālus un skalārus lielumus.
2. Vektoriālu un skalāru lielumu atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Doti fizikālu lielumu nosaukumi.
3. Ceļš un pārvietojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atšķir fizikālus jēdzienus ceļš un pārvietojums.
4. Vektora nosaukums ar burtiem I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atzīmē, kurš vektors ir dots taisnstūrī.
5. Vektoru nosaukumi ar burtiem II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots kvadrāts ar diagonālēm, jāatzīmē redzamie vektori.
6. Vektora nosaukums ar burtiem III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots trijstūris koordinātās, atrod pareizos vektoru nosaukumus ar diviem burtiem.
7. Vektora modulis. Sakarības kvadrātā I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina vienādsānu taisnleņķa trijstūra sakarības.
8. Vektora modulis. Sakarības kvadrātā II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina sakarību vienādsānu taisnleņķa trijstūrī, ja zināma katete.
9. Vektora modulis taisnstūrī I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atkārto sakarību taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 30 grādu leņķis.
10. Vektora modulis taisnstūrī II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atkārto sakarību trijstūrī, kurā ir 60 grādu leņķis.
11. Vektora modulis taisnstūrī III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Taisnleņķa trijstūrī dots 60 grādu leņķis.
12. Vektori modulis trijstūrī I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota viduslīnija, aprēķina paralēlo malu.
13. Vektora modulis trapecē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina trapeces viduslīniju, ja doti pamati.
14. Vektora modulis, ja dota attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots taisnstūris, kura mala sadalīta attiecībā. Vektora garums ir vienību skaits.
15. Vektora modulis - katetes garums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina vektora moduli ar Pitagora teorēmu.
16. Vienādi vektori taisnstūrī I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Papildina tā, lai vektoru vienādība ir patiesa.
17. Vienādi vektori taisnstūrī II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atzīmē, kura vektoru vienādība ir patiesa.
18. Vektoru vienādība taisnstūrī 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atzīmē attēlu, kurā nav vienādu vektoru.
19. Vektoru vienādība regulārā sešstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atzīmē 2 patiesas vienādības: vektoru vienādību, vektoru moduļu vienādību.
20. Vienādi vai pretēji vektori 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots kvadrāts ar diagonālēm, jāatzīmē vienādu vai pretēju vektoru pāru skaits.
21. Jēdzienu pārbaude 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina definīcijas: vienādi vai pretēji, vienādi vērsti vai pretēji vērsti, kolineāri vektori.
22. Vektoru savstarpējais novietojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pazīst pretēji vērstus vai vienādi vērstus, kolineārus vektorus.
23. Vektoru pāri kvadrātā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo vektoru pāri - vienādi vai pretēji, vienādi vērsti vai pretēji vērsti, kolineāri.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienāda garuma vektori (2022) Citi zema 1 p. Izvēlas vektorus, kas ir vienādi gari, bet nav vienādi. 1.daļas. 11. uzd.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pretēji vektori taisnstūrī Citi zema 1 p. Papildina pretēju vektoru pāri.
2. Vektora nosaukums ar burtiem Citi zema 1 p. Atzīmē, kurš vektors nav dots zīmējumā - taisnstūrī.
3. Vektora modulis taisnstūrī Citi zema 1 p. Nostiprina zināšanas par sakarību taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 30 grādu leņķis.
4. Vektora modulis trijstūrī Citi zema 1 p. Aprēķina viduslīnijas garumu.
5. Vektora modulis trapecē II Citi vidēja 1 p. Aprēķina trapeces viduslīnijas garumu, ja dota pamatu summa.
6. Vektora modulis un attiecība Citi vidēja 1 p. Dots taisnstūris, kura mala sadalīta attiecībā. Vektora garums ir vienību skaits.
7. Vektora modulis - hipotenūzas garums Citi vidēja 2 p. Aprēķina vektora moduli ar Pitagora teorēmu.
8. Pretēji vektori taisnstūrī Citi zema 1 p. Atzīmē attēlu, kurā nav pretēju vektoru.
9. Vienādi vērsti vektori Citi zema 1 p. Atpazīst pēc zīmējuma.
10. Pretēji vērsti vektori Citi zema 2 p. Atpazīst pēc zīmējuma.
11. Vienādi vektori I Citi zema 1 p. Izvēle no zīmējumiem. Vienādi vektori paralelogramā.
12. Vektoru virzieni Citi zema 1 p. Pretēji un vienādi vektori
13. Vienādi vektori regulārā sešstūrī Citi vidēja 1 p. Atzīmē aplamo vienādību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektoriāls lielums un vektors 00:10:00 vidēja 6 p. Pazīst skalāru un vektoriālu lielumu. Zina, kā apzīmē vektoru.
2. Vektora modulis figūrās 00:15:00 vidēja 4 p. Aprēķina vektora garumu trijstūrī, četrstūrī.
3. Vienādi un pretēji vektori 00:15:00 vidēja 7 p. Atpazīst vienādus un pretējus vektorus.
4. Kolineāri, vienādi vērsti vai pretēji vērsti vektori 00:15:00 vidēja 8 p. Zina definīcijas, pazīst kolineārus, vienādi vērstus vai pretēji vērstus vektorus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektora modulis tristūrī 00:15:00 vidēja 5 p. Aprēķina vektora garumu, lietojot sakarības taisnleņķa trijstūrī.