Divus no nulles atšķirīgus vektorus, kas atrodas uz vienas taisnes vai uz paralēlām taisnēm, sauc par kolineāriem vektoriem.
Ja divi vektori a un b ir kolineāri, tad to pieraksta šādi: ab
 
Divi kolineāri vektori var būt vērsti vienā virzienā vai arī pretējos virzienos.
 
Pirmajā gadījumā kolineāros vektorus sauc par vienādi vērstiem:
geom_51 Asset 1.svg
 
bet otrajā - par pretēji vērstiem vektoriem:
geom_52 Asset 1.svg
 
Vienādi vērstus vektorus pieraksta ab jeb ba.
 
Pretēji vērstus vektorus pieraksta cd jeb dc.
Vektorus, kuru moduļi un virzieni ir vienādi, sauc par vienādiem vektoriem
geom_53 Asset 1.svg
 
Vienādus vektorus a un b pieraksta šādi: a=b jeb b=a.
Vektorus, kuru moduļi ir vienādi, bet virzieni - pretēji, sauc par pretējiem vektoriem
User_v_35 Asset 1.svg
 
Pretējus vektorus c un d pieraksta šādi: c=d jeb d=c.
  
Mainot kāda vektora orientāciju uz pretējo, iegūst tā pretējo vektoru: AB=BA.
 
Atsauce:
Ģeometrija vidusskolai/Baiba Āboltiņa, Pēteris Čepuls. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. -326 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 183.-225.lpp.