Vairāku vektoru summu iegūst šādi:
pie pirmā vektora pieskaita otro vektoru, pie abu vektoru summas pieskaita trešo vektoru utt.
Vektorus atliek citu citam galā. Summas vektoru iegūst, savienojot pirmā vektora sākumpunktu ar pēdējā vektora galapunktu.
vekt_4.svg
 
Ievēro, saskaitīšanu var veikt jebkurā secībā.
 
Šo vairāku vektoru summas konstruēšanas paņēmienu sauc par daudzstūra likumu.
 
Atsauce:
Ģeometrija vidusskolai/Baiba Āboltiņa, Pēteris Čepuls. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. -326 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 183.-225.lpp.