Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Vienādojuma sin x=a atrisināšana no vienības riņķa Pamatvienādojuma sinx=a atrisināšana
3. Vienādojuma cos x=a atrisināšana no vienības riņķa Pamatvienādojuma cosx=a atrisināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojums sin x=a, a>0 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vienādojuma sinx=a atrisināšana, ja a>0
2. Vienādojums sinx=a, a<0 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vienādojuma sinx=a atrisināšana, ja a<0
3. Vienādojums cosx=a 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vienādojuma cosx=a atrisināšana ar +_ pierakstu
4. Trigonometriskais pamatvienādojums (sin, cos) I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Radiāni. sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1.
5. Trigonometriskais pamatvienādojums (sin, cos) II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Grādi. sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1
6. Trigonometriskais vienādojums ar sin5x=a 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. sin5x=a
7. Vienādojums cosMx=a 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vienādojuma cosMx=a atrisināšana ar +_ pierakstu
8. Vienādojums 1+cosMx=0, saknes intervālā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. intervāls - 1. kvadrants, viena sakne
9. Vienādojums 1-sinMx=0, saknes intervālā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. intervālā 2 saknes
10. Vienādojums 1-cosMx=0, sakņu skaits intervālā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izpratne par n. sakņu skaits un lielākā sakne

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskais pamatvienādojums (2018.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Atbilde radiānos. sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1. Eksāmenā 1. daļas 12. uzd.
2. Trigonometriskais pamatvienādojums (2017.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Atbilžu izvēle sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1 radiānos. 1. daļas 11. uzd.
3. Trigonometriskais pamatvienādojums (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Izvēlas atbilstošo sakni (vienīgo, kas atrodas atbilstošajā kvadrantā). Radiāni. 1. daļas 12. uzd.
4. Trigonometriskais pamatvienādojums (2014. g. eksāmens) Citi zema 1 p. 12. klases matemātikas eksāmens 1. daļa

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskais pamatvienādojums sin Citi zema 1 p. Radiāni. sin x=1 vai -1 vai 0
2. Trigonometriskais pamatvienādojums cos Citi zema 1 p. Radiāni cos x=1 vai -1.
3. Trigonometriskais pamatvienādojums (sin) Citi zema 1 p. Grādi. sin x=1 vai -1
4. Trigonometriskais pamatvienādojums (cos) Citi zema 1 p. Grādi. cos x=1 vai -1
5. Vienādojums 1-cosmx=0, sakņu skaits intervālā Citi vidēja 3 p. Izpratne par n. sakņu skaits un lielākā sakne

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskie pamatvienādojumi ar sinusu 00:20:00 vidēja 10 p.
2. Trigonometriskie pamatvienādojumi ar kosinusu 00:20:00 vidēja 9 p.
3. Izpratne par saknēm intervālā 00:20:00 vidēja 8 p.