Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Vienādojuma sin x=a atrisināšana no vienības riņķa Pamatvienādojuma sinx=a atrisināšana
3. Vienādojuma cos x=a atrisināšana no vienības riņķa Pamatvienādojuma cosx=a atrisināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojums sin x=a, a>0 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienādojuma sinx=a atrisināšana, ja a>0
2. Vienādojums sinx=a, a<0 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienādojuma sinx=a atrisināšana, ja a<0
3. Vienādojums cosx=a 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienādojuma cosx=a atrisināšana ar +_ pierakstu
4. Trigonometriskais pamatvienādojums (sin, cos) I 1. izziņas līmenis zema 1p. Radiāni. sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1.
5. Trigonometriskais pamatvienādojums (sin, cos) II 1. izziņas līmenis zema 1p. Grādi. sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1
6. Trigonometriskais vienādojums ar sin5x=a 2. izziņas līmenis vidēja 3p. sin5x=a
7. Vienādojums cosMx=a 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vienādojuma cosMx=a atrisināšana ar +_ pierakstu
8. Vienādojums 1+cosMx=0, saknes intervālā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. intervāls - 1. kvadrants, viena sakne
9. Vienādojums 1-sinMx=0, saknes intervālā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. intervālā 2 saknes
10. Vienādojums 1-cosMx=0, sakņu skaits intervālā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izpratne par n. sakņu skaits un lielākā sakne

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskais pamatvienādojums (2018.g. eksāmens) Citi zema 1p. Atbilde radiānos. sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1. Eksāmenā 1. daļas 12. uzd.
2. Trigonometriskais pamatvienādojums (2017.g. eksāmens) Citi zema 1p. Atbilžu izvēle sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1 radiānos. 1. daļas 11. uzd.
3. Trigonometriskais pamatvienādojums (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Izvēlas atbilstošo sakni (vienīgo, kas atrodas atbilstošajā kvadrantā). Radiāni. 1. daļas 12. uzd.
4. Trigonometriskais pamatvienādojums (2014. g. eksāmens) Citi zema 1p. 12. klases matemātikas eksāmens 1. daļa

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskais pamatvienādojums sin Citi zema 1p. Radiāni. sin x=1 vai -1 vai 0
2. Trigonometriskais pamatvienādojums cos Citi zema 1p. Radiāni cos x=1 vai -1.
3. Trigonometriskais pamatvienādojums (sin) Citi zema 1p. Grādi. sin x=1 vai -1
4. Trigonometriskais pamatvienādojums (cos) Citi zema 1p. Grādi. cos x=1 vai -1
5. Vienādojums 1-cosmx=0, sakņu skaits intervālā Citi vidēja 3p. Izpratne par n. sakņu skaits un lielākā sakne

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskie pamatvienādojumi ar sinusu 00:20:00 vidēja 10p.
2. Trigonometriskie pamatvienādojumi ar kosinusu 00:20:00 vidēja 9p.
3. Izpratne par saknēm intervālā 00:20:00 vidēja 8p.