Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 2. daļa 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Plakne Apraksts plaknei, piemēri.
3. Aksiomas Dažas svarīgākās stereometrijas aksiomas.
4. Slīpnes Slīpne un tās projekcija plaknē.
5. Divplakņu kakts Divplakņu kakta jēdziens un attēlošana.
6. Triju perpendikulu teorēma Triju perpendikulu teorēmas pielietojums taisnā leņķa pierādīšanā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Plaknes un taisnes savastarpējais novietojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka taišņu savstarpējo stāvokli.
2. Šķērsas taisnes prizmā 1. izziņas līmenis zema 1p. Atrod šķērsas taisnes.
3. Slīpnes galapunkta attālums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lieto Pitagora teorēmu.
4. Slīpnes galapunkta attālums līdz plaknei 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto sakarības taisnleņķa trijstūrī.
5. Slīpņu projekciju salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, ka garākajai slīpnei atbilst garākā projekcija.
6. Attāluma starp projekciju galapunktiem aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 4p. Lieto kosinusu teorēmu.
7. Divplakņu kakts. Attālums līdz skaldnei 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Punkta attāluma līdz skaldnei aprēķināšana.
8. Divplakņu kakts. Attālums līdz šķautnei 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Punkta attāluma līdz kakta šķautnei aprēķināšana.
9. Triju perpendikulu teorēma pierādījumā 3. izziņas līmenis augsta 5p. Triju perpendikulu teorēmas izmantošana vienādsānu trijstūrim.
10. TPT lietošana 2. izziņas līmenis augsta 4p. Triju perpendikulu teorēmas izmantošana taisnleņķa trijstūrim.
11. Slīpne šķeļas ar plakni 3. izziņas līmenis augsta 3p. Aprēķināt leņķi, ko slīpne veido ar plakni, ja slīpne krusto plakni. Līdzības izmantošana.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kuba leņķa noteikšana (2019) Citi zema 1p. Nosaka trijstūra veidu un izdara secinājumu par leņķa lielumu.
2. Trijstūri kubā (2018) Citi zema 1p. Prot saskatīt taisnleņķa trijstūrus un regulārus trijstūrus, ko veido kuba virsotnes. 1. daļas 9. uzd.
3. Regulāra prizma (2016) Citi zema 1p. Zina regulāras trijstūra prizmas leņķus. Lasītprasme.
4. Leņķis ar sānu skaldni (2009) Citi vidēja 1p. Izvēlas pareizo leņķa apzīmējumu.
5. Stereometrijas pamati (2007) Citi vidēja 1p. Taišņu, kas iet caur punktu, skaita noteikšana.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūra malas aprēķināšana Citi augsta 3p. Trijstūra malas aprēķināšana, ja plakne ir vilkta caur trijstūra malu.
2. Trijstūri telpā. Līdzīgu trijstūru laukums Citi augsta 3p. Aprēķina līdzīgu trijstūru laukumu.
3. Leņķi krusto divas paralēlas plaknes Citi augsta 4p. Paaugstināta grūtības pakāpe.
4. Divas slīpnes no viena punkta Citi vidēja 3p. Divu slīpņu garumu aprēķināšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnes un plaknes 00:20:00 vidēja 9p. Prot aprēķināt nogriežņus telpā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slīpne pret plakni 00:20:00 vidēja 8p. Slīpnes projekcijas, perpendikula aprēķināšana. Slīpņu salīdzināšana.
2. Divplakņu kakts 00:15:00 vidēja 4p. Aprēķina attālumu līdz skaldnei un attālumu līdz kakta škautnei.
3. Triju perpendikulu teorēma, ja pamatā ir trijstūris 00:20:00 augsta 7p. Prot lietot triju perpendikulu teorēmu, lai pierādītu, ka nogrieznis ir attālums.