Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim (matemātika I) 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Regulāras piramīdas Regulāras piramīdas elementi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievilkts un apvilkts kvadrāts 1. izziņas līmenis zema 3 p. Kvadrāta diagonāles, R un r aprēķināšana.
2. Regulāra četrstūra piramīda ar divplakņu kaktu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. H - ?, ja dota mala un divplakņu kakts ir 30 vai 60 grādi.
3. Regulāra četrstūra piramīda ar sānu šķautnes leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. H - ?, ja dota mala un sānu šķautne ar pamata plakni veido 30 grādus.
4. Regulāras četrstūra piramīdas sānu virsma I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dota pamata mala un augstums. Pitagora teorēma.
5. Regulāras četrstūra piramīdas sānu virsma II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. S-?, ja dota mala un divplakņu kakts ir 30 vai 45 grādi
6. Regulāras četrstūra piramīdas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. V-?, ja dota mala un divplakņu kakts ir 30 vai 60 grādi.
7. Regulāra četrstūra piramīda ar parametru 2. izziņas līmenis augsta 4 p. H - ?, ja dota mala a un sānu šķautne ar pamata plakni veido 30 vai 60 grādus.
8. Regulāras četrstūra piramīdas tilpums ar parametru 3. izziņas līmenis augsta 4 p. V-?, ja mala dota ar parametru un divplakņu kakts ir 30 vai 60 grādi.
9. Regulāra četrstūra piramīda. Telts virsma 3. izziņas līmenis augsta 5 p. S pilna virsma. Procenti.
10. Regulāras četrstūra piramīdas malas izteikšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dota sānu virsma un divplakņu kakts ir 30 vai 45 grādi.
11. Regulāram sešstūrim apvilkta riņķa līnija un laukums 1. izziņas līmenis zema 2 p. R un laukuma aprēķināšana.
12. Regulārā sešstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. r aprēķins ar regulāra trijstūra h formulu.
13. Regulāras sešstūra piramīdas tilpums I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Tilpuma aprēķināšana pēc diagonālšķēluma.
14. Regulāras sešstūra piramīdas tilpums II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dota mala un divplakņu kakts 30 vai 60 grādi. r aprēķina ar regulāra trijstūra h formulu.
15. Regulāras sešstūra piramīdas sānu virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divplakņu kakta leņķis 45, 30 vai 60 grādi.
16. Regulāras sešstūra piramīdas pilnas virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Divplakņu kakta leņķis 60 grādi.
17. Regulāras sešstūra piramīdas 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Mala a. Divplakņu kakta leņķis 45, 30 vai 60 grādi.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piramīdas elementi (2015) Citi zema 2 p. Nosaka virsmu un leņķi, ko veido sānu šķautne ar pamatu. 7., 8. uzd.
2. Regulāras četrstūra piramīdas divplakņu kakts (2006) Citi vidēja 3 p. Dots augstums un pamata mala.
3. Regulāras četrstūra piramīdas tilpums (2021) Citi vidēja 4 p. Papildina zīmējumu. Dota apotēma un augstums. Lieto Pitagora teorēmu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņi kvadrātā Citi vidēja 2 p. Kvadrāta diagonāles puses aprēķināšana.
2. Regulāras četrstūra piramīdas sānu virsma Citi vidēja 3 p. Dota pamata mala un sānu šķautne. Pitagora teorēma.
3. Regulārā sešstūrī ievilkta riņķa līnija Citi vidēja 2 p. Izsaka malu, ja dots r, aprēķina laukumu.
4. Regulāras sešstūra piramīdas sānu virsmas laukums Citi vidēja 3 p. Divplakņu kakta leņķis 45 grādi. Zina, ka saknes, kuras nav līdzīgas, nevar saskaitīt.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Regulāru trijstūru, četrstūru un sešstūru elementu aprēķināšana 00:20:00 vidēja 11 p. Prot aprēķināt R un r regulārā trijstūrī, kvadrātā regulārā sešstūrī.
2. Regulāras čertstūra un regulāras sešstūra piramīdas tilpums 00:35:00 vidēja 11 p. Aprēķina elementus un lieto tilpuma formulu.
3. Regulāras četrstūra un sešstūra piramīdas virsmas laukums 00:30:00 vidēja 9 p. Pielieto Pitagora teorēmu, sakarības taisnleņķa trijstūrī. Izmanto abas sānu virsmas laukuma formulas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Regulāra četrstūra piramīda 00:30:00 vidēja 13 p. 4 uzdevumi. Aprēķina kvadrāta diagonāli, piramīdas tilpumu, piramīdas virsmu. Uzdevums ar parametru.
2. Regulāra sešstūra piramīda 00:30:00 vidēja 9 p. 4 uzdevumi. Regulāra sešstūra elementi, piramīdas tilpums, sānu virsma.