Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūris. Pitagora teorēma 8. klases vielas atkārtojums.
2. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī Sin, cos, tg (9. klases atkārtojums)
3. Katete pret 30 grādu leņķi Katetes garums, kas atrodas pretim 30 grādu leņķim.
4. Vienādsānu taisnleņķa trijstūris Sakarība taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 45 grādu leņķi
5. Piemērs, kā aprēķina malu taisnleņķa trijstūrī Aprēķina hipotenūzu, ja dots leņķis un pretkatete

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pitagora teorēma. Hipotenūzas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Veseli skaitļi.
2. Taisnleņķa trijstūris. Katetes aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Katetes aprēķināšana ar Pitagora teorēmu (atkārtojums)
3. Malu nosaukumi taisnleņķa trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot nosaukt pretkateti un piekateti
4. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī I 1. izziņas līmenis zema 1p. Ieraksta sin, cos, tg definīcijas taisnleņķa trijstūrī
5. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī II 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas sin, cos, tg definīcijas taisnleņķa trijstūrī (ar vārdiem)
6. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī III 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas sin, cos, tg definīcijas taisnleņķa trijstūrī (ar malu apzīmējumiem)
7. Sinuss un kosinuss 1. izziņas līmenis zema 1p. Malu attiecības uzrakstīšana (ar burtiem).
8. Tangenss taisnleņķa trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 4p. Tangenss taisnleņķa trijstūrī (ar skaitļiem).
9. Pieraksts malas aprēķināšanai 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina hipotenūzu, ja dots leņķis un pretkatete
10. Katetes aprēķināšana (45 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto sin vai cos
11. Katetes aprēķināšana (60 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto sin vai cos
12. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (30 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmanto sin vai cos
13. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 1p. Izmanto cos
14. Sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Trigonometrisko sakarību uzrakstīšana šaurajam leņķim (ar skaitļiem), Pitagora teorēma.
15. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (30 grādi) 1. izziņas līmenis zema 2p. Taisnleņķa trijstūrī 30 grādi, no galvas iegaumējamie lielumi.
16. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (45 grādi) 1. izziņas līmenis zema 1p. Taisnleņķa trijstūrī 45 grādi, no galvas iegaumējamie lielumi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūra malu aprēķināšana I 00:00:00 vidēja 7p. Pitagora teorēma 4 uzdevumi
2. Taisnleņķa trijstūra malu aprēķināšana II 00:00:00 vidēja 10p. Sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī