Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 2. daļa 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Kubā ievilkta lode Kuba un lodes tilpumu attiecība.
3. Kubam apvilkta lode Kuba diagonāles formula.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubā ievilkta lode. Izpratnes jautājumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Saskaršanās punkti, sakarības ar vārdiem.
2. Kubā ievilkta lode. Sakarības 1. izziņas līmenis zema 2p. Sakarības starp lodes rādiusu vai diametru un kuba šķautni vai diagonāli. Kuba diagonāles formula.
3. Kubā ievilkta lode. Lodes rādiuss 1. izziņas līmenis zema 1p. Lodes rādiusa aprēķināšana, ja dota kuba šķautne.
4. Kubā ievilkta lode. Kuba virsma un tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Kuba virsmas un tilpuma aprēķināšana, ja dots lodes rādiuss.
5. Kubā ievilkta lode. Lodes rādiuss no kuba virsmas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dota kuba virsma, aprēķina lodes rādiusu.
6. Kubā ievilkta lode. Lodes virsma un tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Lodes virsmas un tilpuma aprēķināšana, ja dota kuba šķautne.
7. Kubā ievilkta lode. Lodes rādiuss no kuba tilpuma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina lodes rādiusu, ja dots kuba tilpums.
8. Kubā ievilkta lode. Lodes tilpums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Dots kuba tilpums. Izmanto kuba un lodes tilpumu attiecību.
9. Kubam apvilkta lode. Izpratnes jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaršanās punkti. Sakarības ar vārdiem.
10. Lodes un kuba ģeometriskās kombinācijas sakarības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sakarības starp lodes rādiusu vai diametru un kuba šķautni vai diagonāli. Kuba diagonāles formula.
11. Kubam apvilkta lode, lodes rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lodes rādiusa aprēķināšana, ja dota kuba šķautne.
12. Kubam apvilktas lodes virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lodes rādiusa aprēķināšana, ja dota kuba šķautne. Lieto sfēras virsmas laukuma formulu.
13. Kubam apvilkta lode. Kuba šķautne 2. izziņas līmenis augsta 2p. Kuba šķautnes aprēķināšana, ja dots apvilktās lodes rādiuss.
14. Kubam apvilkta lode. Kuba tilpums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Kuba V aprēķināšana, ja dots lodes V.
15. Sfēra apvilkta kubam, kurā ievilkta lode 3. izziņas līmenis augsta 3p. Sakarības starp apvilktas lodes, kuba un kubā ievilktas lodes rādiusiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizmā ievilkta lode (2016) Citi zema 1p. Spēj iztēloties prizmā ievilktu lodi un secina sakarību starp lodes rādiusu un prizmas augstumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubam apvilkta lode. Sakarības Citi zema 2p. Sakarības starp lodes rādiusu vai diametru un kuba šķautni vai diagonāli. Kuba diagonāles formula.
2. Kubam apvilktas lodes rādiuss Citi vidēja 1p. Lodes rādiusa aprēķināšana, ja dota kuba šķautne, rezultāts ar sakni.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubā ievilkta lode 00:25:00 vidēja 6p. Lodes rādiuss, lodes tilpums.
2. Kubam apvilkta lode 00:30:00 augsta 8p. Lodes rādiuss, kuba diagonāles formula, tilpumu attiecība.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lode ievilkta kubā 00:30:00 vidēja 13p. Izpratnes jautājumi. Zina sakarību starp kuba malu un ievilktas lodes rādiusu. Lieto kuba un lodes tilpuma un virsmas formulas.
2. Kubs ievilkts lodē 00:30:00 augsta 9p. Izpratnes jautājumi, kuba diagonāles un lodes rādiusa sakarība. Lieto tilpuma un virsmas laukuma formulas.