ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 2. daļa 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Kubā ievilkta lode Kuba un lodes tilpumu attiecība.
3. Kubam apvilkta lode Kuba diagonāles formula.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubā ievilkta lode. Izpratnes jautājumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saskaršanās punkti, sakarības ar vārdiem.
2. Kubā ievilkta lode. Sakarības 1. izziņas līmenis zema 2 p. Sakarības starp lodes rādiusu vai diametru un kuba šķautni vai diagonāli. Kuba diagonāles formula.
3. Kubā ievilkta lode. Lodes rādiuss 1. izziņas līmenis zema 1 p. Lodes rādiusa aprēķināšana, ja dota kuba šķautne.
4. Kubā ievilkta lode. Kuba virsma un tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Kuba virsmas un tilpuma aprēķināšana, ja dots lodes rādiuss.
5. Kubā ievilkta lode. Lodes rādiuss no kuba virsmas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dota kuba virsma, aprēķina lodes rādiusu.
6. Kubā ievilkta lode. Lodes virsma un tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Lodes virsmas un tilpuma aprēķināšana, ja dota kuba šķautne.
7. Kubā ievilkta lode. Lodes rādiuss no kuba tilpuma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina lodes rādiusu, ja dots kuba tilpums.
8. Kubā ievilkta lode. Lodes tilpums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Dots kuba tilpums. Izmanto kuba un lodes tilpumu attiecību.
9. Kubam apvilkta lode. Izpratnes jautājumi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaršanās punkti. Sakarības ar vārdiem.
10. Lodes un kuba ģeometriskās kombinācijas sakarības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sakarības starp lodes rādiusu vai diametru un kuba šķautni vai diagonāli. Kuba diagonāles formula.
11. Kubam apvilkta lode, lodes rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lodes rādiusa aprēķināšana, ja dota kuba šķautne.
12. Kubam apvilktas lodes virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lodes rādiusa aprēķināšana, ja dota kuba šķautne. Lieto sfēras virsmas laukuma formulu.
13. Kubam apvilkta lode. Kuba šķautne 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Kuba šķautnes aprēķināšana, ja dots apvilktās lodes rādiuss.
14. Kubam apvilkta lode. Kuba tilpums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Kuba V aprēķināšana, ja dots lodes V.
15. Sfēra apvilkta kubam, kurā ievilkta lode 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sakarības starp apvilktas lodes, kuba un kubā ievilktas lodes rādiusiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizmā ievilkta lode (2016) Citi zema 1 p. Spēj iztēloties prizmā ievilktu lodi un secina sakarību starp lodes rādiusu un prizmas augstumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubam apvilkta lode. Sakarības Citi zema 2 p. Sakarības starp lodes rādiusu vai diametru un kuba šķautni vai diagonāli. Kuba diagonāles formula.
2. Kubam apvilktas lodes rādiuss Citi vidēja 1 p. Lodes rādiusa aprēķināšana, ja dota kuba šķautne, rezultāts ar sakni.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubā ievilkta lode 00:25:00 vidēja 6 p. Lodes rādiuss, lodes tilpums.
2. Kubam apvilkta lode 00:30:00 augsta 8 p. Lodes rādiuss, kuba diagonāles formula, tilpumu attiecība.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lode ievilkta kubā 00:30:00 vidēja 13 p. Izpratnes jautājumi. Zina sakarību starp kuba malu un ievilktas lodes rādiusu. Lieto kuba un lodes tilpuma un virsmas formulas.
2. Kubs ievilkts lodē 00:30:00 augsta 9 p. Izpratnes jautājumi, kuba diagonāles un lodes rādiusa sakarība. Lieto tilpuma un virsmas laukuma formulas.