ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Par konusu sauc rotācijas ķermeni, kas izveidojies, taisnleņķa trijstūrim rotējot ap kateti.
1 (11).svg
 
Trijstūris AKO rotē ap malu KO
KO ir konusa ass,  
KO=H - konusa augstums,
K - konusa virsotne,
KA=l - konusa veidule.
  
Riņķis ar centru O ir konusa pamats.
AO=R - konusa pamata rādiuss.
 
Konusa veidules un pamata plaknes veidotais leņķis ir KAO.
 
Konusa veidule, rādiuss un augstums veido taisnleņķa trijstūri, tāpēc spēkā ir Pitagora teorēma: l2=H2+R2