ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
3. Aritmētiskā kvadrātsakne Atkārtojums
4. N - tās pakāpes sakne N-tās pakāpes saknes definīcija, piemēri un īpašības

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātsaknes aprēķināšana no vesela skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1 p. 8. klases atk.
2. Kvadrātsaknes aprēķināšana no decimāldaļas 1. izziņas līmenis zema 1 p. 8. kl. atk.
3. Kvadrātsakne no lieliem skaitļiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēdējās ir nulles
4. N - tās pakāpes saknes definīcija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Saknes definīcijas izpratne
5. N - tās pakāpes sakne vispārīgā veidā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc pakāpes noteikt n-tās pakāpes sakni
6. N - tās pakāpes sakne no naturāla skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saknes vērtība vesels skaitlis. Zemsaknes izteiksme 2, 3, 4, 5, 6 vai 7 pakāpes.
7. N - tās pakāpes sakne no pamatdaļas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zemsaknes izteiksme ir pamatdaļas, kuru saucējs ir 2, 3, 4, 5, 6 vai 7 pakāpes.
8. N - tās pakāpes sakne no vesela negatīva skaitļa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saknes vērtība vesels negatīvs skaitlis. Zemsaknes izteiksme 2, 3, 4, 5, 6 vai 7 pakāpes.
9. N - tās pakāpes saknes, kuru vērtība ir 2 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrast sakni, kuras vērtība nav 2
10. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no (-1) 1. izziņas līmenis zema 1 p. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no -1
11. Sakņu dalījums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saucējā sakne no 2
12. Reizinātāja iznešana pirms kvadrātsaknes zīmes 2. izziņas līmenis zema 1 p. 8. kl. atk.
13. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. reizinātājs 2, 3, 5, 10
14. Darbības ar līdzīgām kvadrātsaknēm 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. darbības ar līdzīgām saknēm (3 saskaitāmie)
15. Līdzīgas saknes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas 2 līdzīgas saknes no 4 variantiem
16. Līdzīgu sakņu summa 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3 un 4 pakāpes saknes
17. Atbrīvojas no kvadrātsaknes saucējā I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildreizinātāja izmantošana. Kvadrātsakne tikai saucējā
18. Atbrīvojas no kvadrātsaknes saucējā II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kvadrātsakne no daļas
19. Atbrīvo saucēju no izteiksmes ar kvadrātsakni 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Saistītās izteiksmes izmantošana
20. Atbrīvo saucēju no 3 pakāpes saknes 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Papildreizinātāja izmantošana
21. Sakne no saknes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienkāršo izteiksmi
22. Sakne no pakāpes 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saīsina sakņu rādītāju ar zemsaknes izteiksmes kāpinātāju
23. Sakne no pakāpēm 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saīsina sakņu rādītāju ar zemsaknes izteiksmes kāpinātāju
24. Reizinātāja ienešana zem kvadrātsaknes 2. izziņas līmenis zema 2 p. 8. kl. atk
25. Reizinātāja ienešana zem saknes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 3 pakāpes sakne
26. Sakņu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3 pakāpes saknes. Reizinātāja ienešana zem saknes
27. Dažādu pakāpju sakņu salīdzināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sakņu rādītāju vienādošana. Dota 6 un 3 pakāpes sakne
28. Dažādu pakāpju sakņu salīdzināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sakņu rādītāju vienādošana. Dota 3 un 2 pakāpes sakne
29. Iekavu atvēršana (pirms iekavām kvadrātsakne) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 8. kl. atk.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. N - tās pakāpes sakne (2019) Citi zema 1 p. N - tās pakāpes saknes aprēķināšana no negatīva vesela skaitļa. 1.daļas 1. uzd.
2. N-tās pakāpes sakne (2018) Citi zema 1 p. Aprēķina n - tās pakāpes sakni no pakāpes. 1. daļas 18. uzd.
3. Kvadrātsakņu dalījuma aprēķināšana (2005) Citi zema 1 p. 9. klases 2005. g. eksāmenā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakņu salīdzināšana I Citi vidēja 3 p. 3 pakāpes saknes. Reizinātāja ienešana zem saknes
2. Sakņu salīdzināšana II Citi vidēja 3 p. Sakņu rādītāju vienādošana. Dota 6 un 3 pakāpes sakne
3. Sakņu salīdzināšana III Citi vidēja 1 p. Vienādas zemsaknes izteiksmes

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saknes vērtības aprēķināšana 00:10:00 vidēja 6 p. Kvadrātsaknes un n-tās pakāpes saknes aprēķināšana
2. Sakņu pārveidošana un salīdzināšana 00:17:00 vidēja 22 p. Reizinātāja ienešana un iznešana, salīdzināšana
3. Saknes. Īpašību un formulu pielietošana 00:30:00 vidēja 13,5 p. Sakne no saknes, sakne no pakāpes, saīsināto reizināšanas formulu lietošana

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Sakņu salīdzināšana 00:05:00 vidēja 7 p. 3 uzdevumi ar dažiem variantiem. Ienes reizinātāju zem saknes zīmes, vienādo sakņu rādītājus, izpratnes uzdevums, ja zemsaknes izteiksmes vienādas.