Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana Vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisināšana
3. Riņķa līnijas vienādojums Vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vispārīgais atrisinājums I 1. izziņas līmenis zema 2p. Papildina atbildi, ierakstot y izteiksmi
2. Vispārīgais atrisinājums II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Papildina atbildi, ierakstot y izteiksmi
3. Vispārīgais atrisinājums III 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Papildina atbildi, ierakstot y izteiksmi
4. Vispārīgais atrisinājums divos veidos 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Papildina atbildi, ierakstot y izteiksmi un x izteiksmi
5. Vienādojums ar diviem mainīgajiem, no kuriem viens dots 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrisinājuma noteikšana, ja dots 1 mainīgais
6. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem grafiks. Lineāra funkcija I 2. izziņas līmenis zema 3p. Lineāra funkcija. Izsaka y, aizpilda tabulu. Grafiks atbilžu soļos
7. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem grafiks. Lineāra funkcija II 2. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas atbilstošo grafiku - lineaāru funkciju
8. Izpratne par grafisko atrisinājumu. Parabola 1. izziņas līmenis zema 1p. Pēc formulas izvēlas parabolu, kurai zari uz augšu vai uz leju. Viegls, jo tikai 2 atbilžu izvēles
9. Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zari uz augšu vai uz leju. Dots vienādojums ar diviem mainīgajiem , jāizvēlas no 4 grafikiem
10. Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija III 2. izziņas līmenis augsta 4p. Dots parabolas grafiks, jānosaka atbilstošais vienādojums ar diviem mainīgajiem
11. Riņķa līnijas vienādojums I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dots vienādojums, izvēlas atbilstošo attēlu no 4
12. Riņķa līnijas vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ar vārdiem dots riņķa līnijas centrs un rādiuss, izvēlas atbilstošu vienādojumu
13. Riņķa līnijas vienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dota riņķa līnija, izvēlas atbilstošu vienādojumu
14. Riņķa līnijas vienādojums IV 3. izziņas līmenis augsta 1p. Ar vārdiem dots riņķa līnijas centrs un rādiuss. Uzraksta vienādojumu.
15. Riņķa līnijas vienādojums V 2. izziņas līmenis augsta 1p. Dota riņķa līnija, uzraksta atbilstošo vienādojumu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojums ar diviem nezināmiem (2017.g. eksāmens) Citi zema 1p. Jānosaka atrisinājumu skaits. 1. daļas 4. uzd.
2. Vienādojums ar 2 nezināmiem (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Izvēlas pareizo sakņu pāri. 1. daļas 1. uzd.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumi ar diviem mainīgajiem. Bez grafika 00:00:00 augsta 11p. Uzraksta vispārīgo atrisinājumu, nosaka atbildi veselos skaitļos, risina teksta uzdevumu
2. Vienādojumi ar diviem nezināmiem. Grafiks 00:00:00 vidēja 8p. Reizinājuma vienādība ar 0, taisne, parabola
3. Nevienādības ar diviem mainīgajiem. Bez grafika 00:00:00 vidēja 7p. Atsevišķo atrisinājumu noteikšana. Izteikšana. Teksta uzdevums
4. Riņķa līnijas vienādojums 00:00:00 vidēja 4p. Prasme atpazīt riņķa līnijas grafiku pēc vienādojuma un otrādi