10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisināšana Vispārīgais, atsevišķais, grafiskais atrisinājums.
3. Riņķa līnijas vienādojums Vienādojuma ar diviem mainīgajiem atrisināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojums ar diviem mainīgajiem, no kuriem viens dots 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atsevišķā atrisinājuma noteikšana, ja dots 1 mainīgais.
2. Kvadrātvienādojuma ar 2 mainīgajiem y noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izsaka y.
3. Kvadrātvienādojuma ar 2 mainīgajiem x noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lai izteiku x, risina kvadrātvienādojumu. Iegūst divus atsevišķos atrisinājumus.
4. Vienādojuma ar 2 mainīgajiem sastādīšana I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lielumu summa vai starpība.
5. Vienādojuma ar 2 mainīgajiem sastādīšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnu skaits klasēs.
6. Vispārīgais atrisinājums I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Lineāra izteiksme. Papildina atbildi, ierakstot y izteiksmi
7. Vispārīgais atrisinājums II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Papildina atbildi, ierakstot y izteiksmi. Divi atsevišķie atrisinājumi.
8. Vispārīgais atrisinājums III 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Papildina atbildi, ierakstot y izteiksmi
9. Vispārīgais atrisinājums divos veidos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Papildina atbildi, ierakstot y izteiksmi un x izteiksmi
10. Vienādojuma ar 2 mainīgajiem grafiks. Lineāra funkcija I 1. izziņas līmenis zema 3 p. Lineāra funkcija. Izsaka y, aizpilda tabulu. Grafiks atbilžu soļos
11. Vienādojuma ar diviem mainīgajiem grafiks. Lineāra funkcija II 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas atbilstošo grafiku - lineaāru funkciju
12. Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc formulas izvēlas parabolu, kurai zari uz augšu vai uz leju. Viegls, jo tikai 2 atbilžu izvēles
13. Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zari uz augšu vai uz leju. Dots vienādojums ar diviem mainīgajiem , jāizvēlas no 4 grafikiem
14. Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija III 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Dots parabolas grafiks, jānosaka atbilstošais vienādojums ar diviem mainīgajiem
15. Riņķa līnijas vienādojums I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots vienādojums, izvēlas atbilstošo attēlu no 4
16. Riņķa līnijas vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ar vārdiem dots riņķa līnijas centrs un rādiuss, izvēlas atbilstošu vienādojumu
17. Riņķa līnijas vienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota riņķa līnija, izvēlas atbilstošu vienādojumu
18. Riņķa līnijas vienādojums IV 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Ar vārdiem dots riņķa līnijas centrs un rādiuss. Uzraksta vienādojumu.
19. Riņķa līnijas vienādojums V 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Dota riņķa līnija, uzraksta atbilstošo vienādojumu
20. Riņķa līnijas vienādojums no diviem tās punktiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Doti diametra galapunkti. Nosaka centra koordinātas, aprēķina rādiusu, uzraksta vienādojumu.
21. Riņķa līnijas vienādojums, izdarot pārveidojumus 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Atdala pilno kvadrātu, lai iegūtu r.l. vienādojumu pamatformā un lai noteiktu centru un rādiusu.
22. Divi mainīgie. Reizinājuma vienādība ar nulli 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Dots vienādojums (x+a)(y+b)=0. Uzraksta vienu atrisinājumu, izvēlas pareizo grafiku.
23. Vienādojuma risināšana veselos skaitļos I 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Vienādojums ar diviem nezināmiem. xy=pirmskaitlis. 4 saknes
24. Vienādojuma risināšana veselos skaitļos II 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Vienādojums ar diviem nezināmiem: kvadrātu starpība=pirmskaitlis.
25. Vienādojuma risināšana naturālo skaitļu kopā 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Vienādojums ar diviem nezināmiem: (x-y)(x+y)=pirmskaitlis.
26. Teksta uzdevums naturālos skaitļos ar pilno pārlasi I 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Zināmi kopējie izdevumi un katra objekta cena.
27. Teksta uzdevums naturālos skaitļos ar pilno pārlasi II 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zināms kopīgais masas apjoms, to liek divu veidu maisiņos.
28. Vienādojuma ar diviem nezināmajiem sastādīšana I 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Teksta uzdevums. Definēts x un y, jāsastāda vienādojums, jānosaka viena mainīgā iespējamās vērtības reālo un naturālo skaitļu kopās
29. Vienādojuma ar diviem nezināmajiem sastādīšana II 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Teksta uzdevums. Definēts x un y, jāsastāda vienādojums, jānosaka abu mainīgo iespējamās vērtības un summa

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojums ar diviem mainīgajiem (2023.) Citi vidēja 3 p. 1) izvēlas pareizo atsevišķo atrisinājumu 2) papildina atsevišķo atrisinājumu, 3) papildina vispārīgo atrisinājumu.
2. Vienādojums ar diviem nezināmiem (2017.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Jānosaka atrisinājumu skaits. 1. daļas 4. uzd.
3. Vienādojums ar 2 nezināmiem (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Izvēlas pareizo sakņu pāri. 1. daļas 1. uzd.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojumi ar diviem nezināmiem. Grafiks 00:20:00 vidēja 8 p. Reizinājuma vienādība ar 0, taisne, parabola.
2. Riņķa līnijas vienādojums 00:20:00 vidēja 6 p. Prasme atpazīt riņķa līnijas grafiku pēc vienādojuma un otrādi
3. Vienādojums ar diviem mainīgajiem veselos skaitļos 00:30:00 augsta 12 p. Uzraksta vispārīgo atrisinājumu, nosaka atbildi veselos skaitļos, risina teksta uzdevumu

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojuma ar diviem nezināmiem atsevišķais un vispārīgais atrisinājums 00:20:00 vidēja 14 p. Uzraksta atsevišķos un nosaka vispārīgo atrisinājumu.