ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Atrod savstarpēji perpendikulāras taisnes 1 p.
2. Perpendikulāras taisnes virziena koeficients 1 p.
3. Caur punktu vilktas taisnes vienādojums, ja zināms k 1 p.
4. Nosaka taišņu krustpunkta koordinātas 2 p.
5. Attālums starp diviem punktiem I 2 p.
6. Sakarības, lai noteiktu attālumu no punkta līdz taisnei 4 p.