Divu lineāru funkciju grafiki var būt krustiski (krustojas), vai arī paralēli (nekrustojas).
Ja divu lineāru funkciju \(y=kx+b\) un \(y=cx+d\) virziena koeficienti ir atšķirīgi (kc), tad šo funkciju grafiki krustojas.
7_4_1_14.svg
 
Dotajos piemēros taisnes krustojas:
1) punktā \(C(1; 2)\);
2) punktā \(A(1; –2)\).
Ja divu lineāru funkciju \(y=kx+b\) un \(y=cx+d\) virziena koeficienti ir vienādi (\(k=c\)), tad šo funkciju grafiki ir paralēli (nekrustojas).
7_4_1_15.svg
 
Lai noteiktu, vai divas lineāras funkcijas krustojas vai nē, pietiek salīdzināt virziena koeficientus.
Piemēram, taisnes \(y = 2x + 6\) un \(y = 2x - 5\) nekrustojas, jo virziena koeficients abām ir vienāds ar skaitli 2.
 
Taisnes \(y = 6x + 4\) un \(y = 5x + 4\) krustojas, jo virziena koeficienti ir dažādi 65.
Piemērs:
Uzraksti vienādojumu lineārai funkcijai, kura ir paralēla taisnei \(y = 3x\) un krusto \(Oy\) asi punktā \((0;5).\)
Risinājums:
Lineāras funkcijas vispārīgais veids \(y = kx + b.\)
1) Tā kā funkcijas ir dotas paralēlas, tad to virziena koeficienti ir vienādi: \(k = 3\);
2) \(b\) norāda taisnes krustpunktu ar \(Oy\) asi, tā kā \((0;5)\) ir krustpunkts ar \(Oy\) asi, tad \(b = 5\).
 
Atbilde: \(y = 3x + 5\)