Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcija y=k/x Apgrieztās proporcionalitātes grafiks
2. Funkcijas y = f(x) + a grafika konstruēšana Piemērs ar kvadrātfunkciju
3. Funkcijas y=f(x+b) grafika konstruēšana Piemērs ar kvadrātfunkciju
4. Funkcijas y = f(x+b) + a grafika konstruēšana Piemērs ar kvadrātfunkciju

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgriezti proporcionālu lielumu atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Izpratne no teksta
2. Apgrieztās proporcionalitātes grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izpratnes jautājumi par grafiku
3. Apgrieztā proporcionalitāte, kas iet caur punktu 1. izziņas līmenis zema 1p. Funkcijas iegūšana, ja zināms punkts
4. Hiperbolas konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aizpilda doto tabulu, zina kvadrantus, zina, ka ar 0 nedala. Grafiku jāzīmē uz papīra
5. Daļveida funkcijas formulas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt funkcijas analītisko izteiksmi pēc grafika
6. Daļveida funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. y=a/x - m, y=a/x + m
7. Daļveida funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. y=a/(x+b)
8. Daļveida funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu III 2. izziņas līmenis vidēja 3p. y=1/(x-a) +b
9. Apgrieztā proporcionalitāte tekstā. Kūkas dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzdevums par kūkas dalīšanu
10. Apgrieztā proporcionalitāte tekstā. II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzdevums par iepirkšanos (cena un preces daudzums)
11. Apgrieztā proporcionalitāte tekstā. III 2. izziņas līmenis augsta 5p. Ekonomikas teksta uzdevums

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgrieztā proporcionalitāte (2016) Citi vidēja 4p. Hiperbolas konstruēšana (skolēnam nepieciešama papīra lapa), punkta piederības noteikšana
2. Hiperbolas un taisnes konstruēšana (2015) Citi vidēja 5p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgrieztā proporcionalitāte Citi vidēja 1p. Punkta piederības grafikam noteikšana (negatīvi skaitļi)
2. Izpratne par apgrieztās proporcionalitātes grafiku Citi vidēja 2p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgrieztā proporcionalitātes grafiks un pielietojums 00:30:00 vidēja 12p. Izpratne par apgrieztiem lielumiem, hiperbolas konstruēšana, hiperbolas konstruēšana ar pārvietojumu, teksta uzdevums

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgrieztā proporcionalitāte 00:25:00 vidēja 11p. Izpratne par apgrieztās proporcionalitātes grafika novietojumu un monotonitāti, punkta piederība grafikam, grafika konstruēšana bez pārveitojuma un ar pārvietojumu.