ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcija y=k/x Apgrieztās proporcionalitātes grafiks
2. Funkcijas y = f(x) + a grafika konstruēšana Piemērs ar kvadrātfunkciju
3. Funkcijas y=f(x+b) grafika konstruēšana Piemērs ar kvadrātfunkciju
4. Funkcijas y = f(x+b) + a grafika konstruēšana Piemērs ar kvadrātfunkciju

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgriezti proporcionālu lielumu atpazīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izpratne no teksta
2. Apgrieztās proporcionalitātes grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratnes jautājumi par grafiku
3. Apgrieztā proporcionalitāte, kas iet caur punktu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Funkcijas iegūšana, ja zināms punkts
4. Hiperbolas konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aizpilda doto tabulu, zina kvadrantus, zina, ka ar 0 nedala. Grafiku jāzīmē uz papīra
5. Daļveida funkcijas formulas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt funkcijas analītisko izteiksmi pēc grafika
6. Daļveida funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. y=a/x - m, y=a/x + m
7. Daļveida funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. y=a/(x+b)
8. Daļveida funkcijas konstruēšana ar pārvietojumu III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. y=1/(x-a) +b
9. Apgrieztā proporcionalitāte tekstā. Kūkas dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzdevums par kūkas dalīšanu
10. Apgrieztā proporcionalitāte tekstā. II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzdevums par iepirkšanos (cena un preces daudzums)
11. Apgrieztā proporcionalitāte tekstā. III 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Ekonomikas teksta uzdevums

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgrieztā proporcionalitāte (2016) Citi vidēja 4 p. Hiperbolas konstruēšana (skolēnam nepieciešama papīra lapa), punkta piederības noteikšana
2. Hiperbolas un taisnes konstruēšana (2015) Citi vidēja 5 p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgrieztā proporcionalitāte Citi vidēja 1 p. Punkta piederības grafikam noteikšana (negatīvi skaitļi)
2. Izpratne par apgrieztās proporcionalitātes grafiku Citi vidēja 2 p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgrieztā proporcionalitātes grafiks un pielietojums 00:30:00 vidēja 12 p. Izpratne par apgrieztiem lielumiem, hiperbolas konstruēšana, hiperbolas konstruēšana ar pārvietojumu, teksta uzdevums

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgrieztā proporcionalitāte 00:25:00 vidēja 11 p. Izpratne par apgrieztās proporcionalitātes grafika novietojumu un monotonitāti, punkta piederība grafikam, grafika konstruēšana bez pārveitojuma un ar pārvietojumu.