ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādsānu trapece, īpašības un pazīmes Vienādsānu trapece, īpašības un pazīmes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādsānu trapeces perimetrs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina vienādsānu trapeces perimetru, ja dotas trapeces visas malas.
2. Vienādsānu trapeces leņķi I 2. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķina leņķus, ja zināms viens no leņķiem.
3. Vienādsānu trapeces leņķi II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina leņķus, ja dots viens no leņķiem.
4. Leņķi vienādsānu trapecē ar diagonāli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Diagonāle ir perpendikulāra tās sānu malai. Jāaprēķina trapeces leņķus.
5. Trapeces leņķu starpība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina vienādsānu trapeces leņķus, ja dota divu trapeces leņķu starpība, lineārs vienādojums.
6. Vienādsānu trapeces perimetrs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka sānu malas vienādas.
7. Trapeces sānu malas no perimetra 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Doti tās abi pamati un perimetrs, lineārs vienādojums.
8. Vienādsānu trapeces sānu mala 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina sānu malas, ja dots perimetrs un pamatu summa.
9. Trapeces malas ar vienādojumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot lietot "par lielāks" "reižu lielāks". Lineārs vienādojums.
10. Vienādsānu trapece ar augstumu I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dots trapeces zīm. Atpazīt vienādsānu trapeci pēc pazīmes.
11. Vienādsānu trapece ar augstumu II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina vienādsānu trapeces pamatus, ja no platā leņķa novilktais augstums sadala garāko pamatu divos nogriežņos.
12. Vienādsānu trapece ar malu attiecību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina trapeces sānu malu, ja dota malas un diagonāles attiecība.
13. Vienādsānu trapece ar bisektrisi I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina, kas ir bisektrise, atpazīst vienādmalu trijstūri, izmanto to, ka tā leņķi un malas ir vienādi.
14. Vienādsānu trapece ar bisektrisi II 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Pierāda, ka bisektrise atšķeļ vienādsānu trijstūri, dota pamatu starpība.
15. Trapeces diagonāle un leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Trapeces diagonāle ir arī šaurā leņķa bisektrise. Aprēķina leņķus, ja dots platais leņķis.
16. Pitagora teorēma vienādsānu trapecē I 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Strukturēts uzdevums. Lieto Pitagora teorēmu. Zina, ka sakne no skaitļa kvadrāta ir šis skaitlis.
17. Pitagora teorēma vienādsānu trapecē II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina sānu malas, ja doti pamati un augstums.
18. Vienādmalu trijstūris trapecē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina trapeces sānu malu, ja veidojas vienādmalu trijstūris.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādsānu trapece (2024) Citi augsta 3 p. Dota vienādsānu trapece, kurai no platā leņķa virsotnes novilkts nogrieznis, paralēls trapeces malai. Pierādīt, ka trapeces mala ir vienāda ar no pamata atšķeltā nogriežņa garumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādsānu trapeces leņķi Citi zema 2 p. Aprēķina vienādsānu trapeces leņķus.
2. Vienādsānu trapeces leņķu noteikšana Citi zema 1 p. Aprēķina vienādsānu trapeces leņķus, ja dots viens no trapeces leņķiem.
3. Vienādsānu trapece un šaurais leņķis Citi augsta 2 p. Aprēķināt vienādsānu trapeces sānu malu garumus, ja doti abi pamati un šaurais leņķis.
4. Vienādsānu trapeces leņķi, ja dota leņķu starpība Citi augsta 4 p. Aprēķina vienādsānu trapeces leņķus, ja dota leņķu starpība.
5. Vienādsānu trapeces mala un diagonāle Citi vidēja 2 p. Aprēķina trapeces sānu malu, ja dota diagonāles attiecība un sānu malas attiecība.
6. Trapeces perimetra aprēķināšana Citi vidēja 2 p. Aprēķina vienādsānu trapeces perimetru, izmantojot vienādmalu trijstūrus.
7. Vienādsānu trapeces perimetra noteikšana Citi vidēja 1 p. Aprēķina sānu malas, ja dots perimetrs un pamatu summa.
8. Vienādsānu trapeces perimetrs, ja dota sānu malai paralēla taisne Citi augsta 2 p. Aprēķina vienādsānu trapeces perimetru, ja dota sānu malai paralēla taisne un mazākā pamata garums, kā arī atšķeltā trijstūra perimetrs.
9. Vienādsānu trapeces perimetrs Citi augsta 3 p. Lieto Pitagora teorēmu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādsānu trapeces leņķu aprēķināšana 00:20:00 vidēja 11 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par vienādsānu trapeces leņķu aprēķināšanu.
2. Vienādsānu trapeces malu aprēķināšana 00:25:00 vidēja 11 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par vienādsānu trapeces malu un perimetra aprēķināšanu..

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādsānu trapeces elementu aprēķināšana 00:20:00 vidēja 8 p. Demonstrē zināšanas un prasmes par vienādsānu trapeces malu aprēķināšanu.