ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Prizmas tilpums Prizmas tilpuma formula un piemērs.
2. Taisnas prizmas virsma Virsmas laukuma aprēķināšana taisnai prizmai, kuras pamatā ir trapece; raksturo risinājuma gaitu un tad veic aprēķinus.
3. Atkārto četrstūru laukuma formulas Paralelograma, taisnstūra, romba, kvadrāta, trapeces laukuma formulas vienkopus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tilpuma vienība - litri 1. izziņas līmenis zema 3 p. Kubikdecimetrus un kubikcentimetrus izsaka litros.
2. Atkārtojums. Paralēlskaldņa tilpums 2. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķina, cik litru ūdens var iepildīt akvārijā.
3. Prizmas tilpums, ja pamatā ir trapece 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. V prizmai, ja dots prizmas augstums, trapeces pamati un augstums.
4. Prizmas augstums no tilpuma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izsaka H, ja dots tās tilpums un pamata laukums.
5. Prizmas augstums, ja pamatā trapece I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. No tilpuma izsaka prizmas augstumu. Rēķina trapeces laukumu.
6. Prizmas augstums, ja pamatā trapece II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme nolasīt tabulas datus, izpildīt tabulu.
7. Prizmas - dekora tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. V prizmai, kuras pamatā ir taisnleņķa trapece.
8. Stikla dekora masa 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina tilpumu un masu prizmai, kuras pamatā trapece, dots blīvums.
9. Tilpums prizmai - vannai 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vannas, kurai ir prizmas forma ar trapeci pamatā, tilpums. Pāreja uz litriem.
10. Ūdens tilpums prizmā - vannā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Vannu, kurai ir prizmas forma ar trapeci pamatā piepildīja ar ūdeni līdz noteiktam līmenim. Aprēķināt V, ja zina cik % no vannas palika nepiepildīta. Pāreja uz litriem.
11. Kuba pilnas virsmas laukums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atkārtojums. Aprēķina kuba virsmas laukumu un pārveido kvadrātvienības.
12. Kuba tilpums un virsma 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina kuba virsmu, ja dots tilpums.
13. Lielākā prizmas skaldne 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prizmas pamatā ir taisnleņķa trapece. Trapeces šaurā leņķa lielums ir 45 grādi.
14. Sānu virsma prizmai ar trapeci pamatā I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sānu virsmas laukuma aprēķināšana, visas malas ir dotas.
15. Sānu virsma prizmai ar trapeci pamatā II 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Sānu virsmas laukuma aprēķināšana, izmanto Pitagora teorēmu.
16. Četrstūra prizmas virsmas laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atkārtojums. Pamatā kvadrāts.
17. Prizmas izklājuma laukums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Rēķina virsmas laukumu, ja ir doti šķautņu garumi.
18. Prizmas - vitrīnas virsmas laukums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāaprēķina taisnas prizmas pilnas virsmas laukums.
19. Baseina ar vairākiem līmeņiem tilpums 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Zīmējumā dots peldbaseina šķērsgriezuma attēls, dažādi h līmeņi. Aprēķina, cik hl ūdens ir iepildīti baseinā, ja ūdens līmenis ir a cm no augšējās baseina malas.
20. Fizikas uzdevums par sāls masu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zinot trauciņa tilpumu un sāls blīvumu, aprēķina sāls masu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra paralēlskaldņa formas akvārija tilpums (2016) Citi vidēja 4 p. Aprēķina tilpumu, izsaka augstumu. Decimāldaļas. Kubikdecimetri, litri
2. Prizmas tilpumu salīdzinājums (2012) Citi vidēja 4 p. 9. klases eksāmens matemātikā 2012. gadā

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Akvārija tilpuma aprēķināšana Citi zema 3 p. Aprēķina tilpumu litros un norāda pareizās mērvienības.
2. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums Citi zema 2 p. Aprēķina taisnstūra paralēlskaldņa tilpumu, ja dotas dimensijas.
3. Optiskā stikla prizmas tilpums Citi vidēja 3 p. Aprēķina tilpumu, ja visi garumi ir doti.
4. Prizmas elementu un tilpuma aprēķināšana Citi vidēja 4 p. Aprēķināt prizmas elementus un tilpumu, ja tās pamatā ir taisnleņķa trapece, kura šaurais leņķis ir 45 grādi, bet trapeces īsākās malas garums ir vienāds ar īsākā pamata garumu!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizmas tilpums 00:25:00 vidēja 7 p. Aprēķina prizmas tilpumu. Izsaka augstumu.
2. Prizmas virsmas laukums un tilpums 00:25:00 vidēja 10 p. Aprēķināt taisnas prizmas virsmas laukumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums par četrsūra prizmu 00:20:00 vidēja 7 p. Taisnstūra paralēlskaldnis, kubs.
2. Taisnas prizma ar trapeci pamatā 00:25:00 vidēja 11 p. Aprēķina tilpumu, sānu virsmu, pilnu virsmu.