STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļu virkne un tās definēšanas veidi Teorijas materiāls ar piemēriem par virknes definēšanas veidiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virknes pirmo piecu locekļu aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 5 p. Pēc dotās formulas ir jāaprēķina pirmie pieci virknes locekļi.
2. Noteikt virknes pirmos četrus locekļus 1. izziņas līmenis zema 4 p. Dota formula. Pēc formulas jāaprēķina virknes pirmos četrus locekļus.
3. Aprēķināt virknes pirmos sešus locekļus, ja ir dota formula 1. izziņas līmenis zema 6 p. Dota virknes formula, kuru izmantojot ir jāaprēķina pirmos sešus virknes locekļus.
4. Virknes formula 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzrakstīt n - tā locekļa formulu virknei, ja tās locekļi ir augošā secībā sakārtoti naturāli skaitļi, kurus dalot ar naturālu skaitli, iegūst atlikumu.
5. Virknes n - tā un n + k - tā locekļa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Virkne definēta ar formulu. Aprēķināt virknes n - to locekli un n + k locekli.
6. Virknes nākamo piecu locekļu aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 5 p. Aprēķināt virknes nākamos piecus locekļus, ja ir dots virknes pirmais loceklis un katru nākamo iegūst, ja pie iepriekšējā pieskaita noteiktu skaitli.
7. Virknes locekļa kārtas numura noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt kārtas numuru virknes loceklim, ja virkne ir definēta ar formulu un zināms, ka skaitlis pieder šai virknei.
8. Virknes locekļu aprēķināšana pēc vispārīgas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Dota rekurences formula. Jāaprēķina nākamie pieci virknes locekļi.
9. Virknes formula. Iztrūkstošo locekļu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Noteikt virknes formulu un aprēķināt iztrūkstošos virknes locekļus.
10. Galīgas virknes iztrūkstošo locekļu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Dota galīga virkne, kurā daži locekļi nav uzrakstīti. Uzrakstīt virknes formulu un noteikt iztrūkstošos locekļus.
11. Nezināmo virknes locekļu noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Dota bezgalīga virkne, kurā iztrūkst daži locekļi. Noskaidrot virknes formulu un aprēķināt virknes nezināmos locekļus.
12. Virknes nākamo locekļu noteikšana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izpētot sakarību, pēc kuras ir veidota virkne, jāuzraksta virknes nākamie trīs locekļi.
13. Virknes nākamie trīs locekļi 1. izziņas līmenis zema 4 p. Virkne dota pēc noteiktas likumsakarības. Aprēķināt dotās virknes nākamos trīs locekļus un noteikt virknes veidu.
14. N - tā locekļa aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Virkne ir definēta ar formulu. Jāaprēķina virknes n - tais loceklis.
15. Virknes pirmie trīs locekļi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dotā skaitļu virkne ir izveidota pēc noteiktas likumsakarības. Uzrakstīt šīs virknes pirmos trīs locekļus.
16. Virknes locekļu aprēķināšana pēc formulas 1. izziņas līmenis zema 7 p. Aprēķināt virknes pirmos sešus locekļus, ja ir dota virknes formula. Noteikt virknes veidu.
17. Ornamenti eglē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt ornamentu skaitu pēdējā rindā, ja zināms, ka pirmajā rindā ir 1 ornaments, bet to skaits katrā nākamajā palielinās par noteiktu skaitu ornamentu.
18. Bedrītes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pludmalē bērni veido koncentriskas riņķa līnijas, rokot bedrītes. Jāaprēķina bedrīšu skaits pēdējā riņķa līnijā; bedrīšu skaits pirmajās 3 un laiks, kas nepieciešams, lai tās izveidotu.
19. Kvadrāta laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmējumā dota kvadrātu virkne. Jāaprēķina n - tā kvadrāta laukums, ja ir zināma pirmā kvadrāta malas garums.
20. Trijstūra laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dota bezgalīga vienādsānu trijstūru virkne. Visiem trijstūriem vienāds pamats (dots), ar katru nākamo trijstūri augstuma garums palielinās par noteiktu skaitli. Aprēķināt augstumu un laukumu n - tajam trijstūrim.
21. Nogriežņa garums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nogriežņu garums virknē palielinās pēc noteiktas likumsakarības. Aprēķināt ceturtā nogriežņa garumu, ja pirmo trīs nogriežņu garumi ir zināmi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virknes n - tā locekļa aprēķināšana Citi vidēja 3 p. Virkne ir definēta ar formulu. Jānosaka virknes n - tais un n + k tais loceklis.
2. Aprēķināt virknes pirmos 5 locekļus, ja dota vispārīga formula Citi augsta 3 p. Dota vispārīga formula. Jāaprēķina virknes pirmie 5 locekļi.
3. Virknes locekļu aprēķināšana Citi vidēja 2 p. Dotā virkne ir definēta ar formulu. Jāaprēķina divi šīs virknes locekļi.
4. Vietu skaits pēdējā rindā Citi vidēja 1 p. Zināms, ka brīvdabas estrādē katrā nākamajā rindā vietu skaits palielinās par noteiktu skaitli. Jānosaka, cik vietu ir pēdējā rindā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu virkne 00:25:00 vidēja 10 p. Atrisināt uzdevumus ar dažādām grūtības pakāpēm.
2. Viknes locekļu aprēķināšana 00:30:00 vidēja 12 p. Pārbauda zināšanas virknes locekļu aprēķināšanā.
3. Trisjtūra un kvadrāta laukums 00:30:00 vidēja 4 p. Pārbaudīt zināšanas, aprēķinot trijstūra un kvadrāta laukumus, ja tie tiek viedoti pēc noteikta likumsakasrības.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Virknes 00:20:00 vidēja 11 p. Pārbauda zināšanas virknes locekļu aprēķināšanai.