ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Vienādojumu x+k2=t(t0) risina līdzīgi kā vienādojumu x2=t, kura atrisinājumi ir x1=t un x2=t.
 
Jāievēro, ka mainīgā \(x\) vietā ir \(x+k\): 
x+k2=t - jāatrisina divi lineāri vienādojumi.
1)
x+k=tx1=k+t
 
2)
x+k=tx2=kt
 
Ievēro!
1) Ja \(t<0\), tad vienādojumam x+k2=t nav atrisinājuma.
2) Ja \(t=0\), tad vienādojumam x+k2=0 ir viens atrisinājums.
x+k2=0x+k=0x=k
Piemērs:
Atrisini vienādojumu x+52=49.
1)
x+5=49x+5=7x=75x1=2 
2)
x+5=49x+5=7x=75x2=12.
  
Atbilde: x1=2;x2=12
 
Šo atrisinājumu var iegūt arī dotajā vienādojumā x+52=49 atverot iekavas un risinot pilno kvadrātvienādojumu.