Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir kvadrātvienādojums? Kvadrātvienādojuma definīcija, locekļi un veidi.
2. Kā atrisināt kvadrātvienādojumu? (Diskriminants) Kvadrātvienādojumu aprēķināšana ar diskriminantu.
3. Kādus ekvivalentos pārveidojumus var veikt ar kvadrātvienādojumu? Kvadrātvienādojumu identiskie pārveidojumi.
4. Kā kvadrāttrinomu pārveidot par binoma kvadrāta un skaitļa summu vai starpību? Kvadrāttrinoma pārveidošana par binoma kvadrāta un skaitļa summu vai starpību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vai vienādojums ir kvadrātvienādojums? 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka, vai vienādojums ir kvadrātvienādojums.
2. Kvadrātvienādojuma koeficienti 1. izziņas līmenis zema 3p. Nosaka kvadrātvienādojuma koeficientus.
3. Kvadrātvienādojuma veida noteikšana 1. izziņas līmenis zema 3p. Nosaka, kvadrātvienādojuma veidu un koeficientus.
4. Kvadrātvienādojuma pārveidošana (reducēts) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaidro ekvivalentus pārveidojumus, lai kvadrātvienādojumu pārveidotu par reducētu.
5. Kvadrātvienādojuma pārveidošana pamatformā I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaidro ekvivalentus pārveidojumus, lai kvadrātvienādojumu pārveidotu pamatformā.
6. Kvadrātvienādojuma pārveidošana pamatformā II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lieto ekvivalentos pārveidojumus, lai kvadrātvienādojumu pārveidotu pamatformā.
7. Kvadrātvienādojuma saknes izvēle no dotajiem skaitļiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas kurš no dotajiem skaitļiem ir kvadrātvienādojuma sakne.
8. Binoms kvadrātā I 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Kvadrāttrinomu pieraksta kā binoma kvadrāta un skaitļa summu.
9. Binoms kvadrātā II 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Kvadrāttrinomu pieraksta kā binoma kvadrāta un skaitļa starpību.
10. Kvadrātvienādojuma sakņu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka sakņu skaitu kvadrātvienādojumam izmantojot diskriminantu.
11. Pilna kvadrātvienādojuma atrisināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrisina pilnu kvadrātvienādojumu (viena daļveida sakne).
12. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina kvadrātvienādojuma diskriminantu un saknes (a=1, D=0).
13. Nepilnais kvadrātvienādojums (b=0) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Risina nepilno kvadrātvienādojumu, ja b=0.
14. Nepilnais kvadrātvienādojums (c=0) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Risina nepilno kvadrātvienādojumu, ja c=0.
15. Kāpēc nepilnam vienādojumam nav sakņu? 2. izziņas līmenis zema 1p. Secina, kāpēc nepilnam vienādojumam nav sakņu (b=0).
16. Ģeometriska satura uzdevums I 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Lieto nepilno kvadrātvienādojumu kvadrāta malu un perimetra aprēķināšanai.
17. Ģeometriska satura uzdevums II 3. izziņas līmenis augsta 4p. Izveido pilno kvadrātvienādojumu lietojot taisnstūra laukumu un malu starpību.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojuma lielākā sakne (2003) Citi vidēja 1p. Atrisina kvadrātvienādojumu un nosaka lielāko sakni (2003).
2. Kvadrātvienādojuma sastādīšana, lietošana situāciju uzdevumos (2008) Citi augsta 6p. Sastāda, atrisina, lieto kvadrātvienādojumu situāciju uzdevumā (2008).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriska satura uzdevums III Citi augsta 2p. Izveido pilno kvadrātvienādojumu lietojot taisnstūra laukumu un perimetru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojuma definīcija un pamatforma 00:15:00 vidēja 10p. Nosaka vai vienādojums ir kvadrātvienādojums, pārveido vienādojumu pamatformā un skaidro ekvivalentus pārveidojumus.
2. Kvadrātvienādojumu risināšana 00:18:00 vidēja 11p. Risina pilnus un nepilnus kvadrātvienādojumus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojuma ekvivalentie pārveidojumi 00:15:00 vidēja 11p. Saidro kvadrātvienādojuma ekvivalentus pārveidojumus un risina kvadrātvienādojumu.