Teorija

Uzdevumi

1. Vai vienādojums ir kvadrātvienādojums?

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kvadrātvienādojuma koeficienti

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Kvadrātvienādojuma veida noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Kvadrātvienādojuma pārveidošana (reducēts)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Kvadrātvienādojuma pārveidošana pamatformā I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Kvadrātvienādojuma pārveidošana pamatformā II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Kvadrātvienādojuma saknes izvēle no dotajiem skaitļiem

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Binoms kvadrātā I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Binoms kvadrātā II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Kvadrātvienādojuma sakņu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Paralelograma laukums vienādojumā

Grūtības pakāpe: augsta

6
12. Pilna kvadrātvienādojuma atrisināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Nepilnais kvadrātvienādojums (b=0)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Nepilnais kvadrātvienādojums (c=0)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Kāpēc nepilnam vienādojumam nav sakņu?

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Ģeometriska satura uzdevums I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Ģeometriska satura uzdevums II

Grūtības pakāpe: augsta

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Kvadrātvienādojuma definīcija un pamatforma

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Kvadrātvienādojumu risināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem