Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sadalīšana reizinātājos, iznesot kopīgo reizinātāju pirms iekavām Sadalīšana reizinātājos, iznesot kopīgo reizinātāju pirms iekavām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinātāja iznešana pirms iekavām 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka reizinātāju, kas iznests pirms iekavām.
2. Izteiksmes sadalīšana reizinātājos 1. izziņas līmenis zema 1p. Norāda atbildi, kurā izteiksme pareizi sadalīta reizinātājos.
3. Izteiksme kā reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. No dotajām izteiksmēm norāda tās, kas ir reizinājumi.
4. Reizinātāja iznešana pirms iekavām trim saskaitāmajiem 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Iznes pirms iekavām trīs saskaitāmo kopīgo reizinātāju.
5. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iznes pirms iekavām kopīgo reizinātāju.
6. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iznes kopīgo reizinātāju (monomu) pirms iekavām.
7. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām III 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iznes mainīgo ar koeficientu pirms iekavām binomā.
8. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām IV 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Iznes mainīgo ar koeficientu pirms iekavām trinomā.
9. Binoma iznešana pirms iekavām 2. izziņas līmenis zema 1p. Papildini lielumus izteiksmē, kura veidojusies ar grupēšanas paņēmienu.
10. Polinoma sadalīšana reizinātājos, iznesot pirms iekavām binomu 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Sadala reizinātājos polinomu, iznesot pirms iekavām binomu.
11. Sadalīšana reizinātājos, binomu paņemot pirms iekavām 2. izziņas līmenis augsta 1p. Sadala izteiksmi reizinātājos, iznesot pirms iekavām binomu.
12. Kopīgā binoma iznešana pirms iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildini lielumus izteiksmē, kurā pirms iekavām iznests binoms.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinātājs pirms iekavām Citi zema 1p. Nosaka reizinātāju, kas iznests pirms iekavām.
2. Izteiksmes izteikšana reizinājumā Citi zema 1p. Norāda atbildi, kurā izteiksme pareizi sadalīta reizinātājos.
3. Reizinātāja iznešana pirms iekavām trim saskaitāmajiem Citi vidēja 1p. Iznes pirms iekavām trīs saskaitāmo kopīgo reizinātāju.
4. Trinoma kopīgais reizinātājs Citi vidēja 3p. Trinoms. Iznes mainīgo ar koeficientu.
5. Sadalīšana reizinātājos, iznesot pirms iekavām binomu Citi augsta 2p. Sadala izteiksmi reizinātājos, iznesot pirms iekavām binomu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 2 saskaitāmajiem 00:20:00 vidēja 5p. Demonstrē prasmi iznest pirms iekavām kopīgo reizinātāju diviem saskaitāmajiem.
2. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 3 un vairāk saskaitāmajiem 00:20:00 vidēja 4p. Demonstrē prasmes iznest pirms iekavām kopīgo reizinātāju 3 un vairāk saskaitāmajiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratne par izteiksmes sadalīšanu reizinātājos 00:20:00 vidēja 3p. Demonstrē zināšanas un izpratni par polinoma sadalīšanu reizinātājos (kopīgais reizinātājs pirms iekavām).
2. Polinoma sadalīšana reizinātājos, kopīgo reizinātāju iznesot pirms iekavām 00:20:00 vidēja 7p. Demonstrē zināšanas un prasmes par polinomu sadalīšanu reizinātājos, iznesot kopīgo reizinātāju pirms iekavām.