10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Divas taisnes sauc par savstarpēji perpendikulārām, ja tās krustojoties veido taisnu leņķi.
7_2_2_21.svg
 
Ja taisnes \(a\) un \(b\) ir perpendikulāras, to pieraksta: ab.
 
Perpendikulārās taisnes krustpunktā atzīmē ar nelielu kvadrātiņu.
 
Caur doto punktu var novilkt tikai vienu taisni, kas perpendikulāra dotajai taisnei.
Svarīgi!
Perpendikuls no punkta \(A\) pret taisni \(t\) ir īsākais no attālumiem, kas savieno punktu \(A\) ar taisni \(t\).
Matemātikā par attālumu no punkta līdz taisnei sauc perpendikulu, kas no punkta vilkts pret šo taisni.
Piemērs:
7_2_2_22.svg
 
Attālums no punkta \(A\) līdz taisnei \(RD\) ir nogrieznis \(AC\), jo tas ir novilkts \(90\) grādu leņķī. 
Par attālumu starp divām paralēlām taisnēm sauc perpendikula garumu, kas vilkts pret abām taisnēm.
Attālums starp paralēlām taisnēm visās vietās ir viens un tas pats. Perpendikulu var vilkt pēc brīvas izvēles, kurā vietā vēlas vai kur tas ir izdevīgāk.
 
7_2_2_23.svg
 
\(AB\) ir attālums starp taisnēm \(a\) un \(b\).
Svarīgi!
Ja taisnes nav paralēlas, tad attālumu starp tām nav iespējams noteikt, jo katrā vietā tas būs citādāks.