Teorija

Uzdevumi

1. Romba īpašības un pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Romba perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Romba malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Konstrukcijas uzdevums. Rombs, dota īsākā diagonāle un šaurais leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Romba diagonāļu īpašība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Romba leņķa aprēķināšana, ja dots augstuma veidotais leņķis

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Konstrukcijas uzdevums. Rombs, dota īsākā diagonāle un platais leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

0
8. Romba leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Romba leņķu aprēķināšana, sastādot vienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Romba diagonāles aprēķināšana, izmantojot laukuma formulas

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Romba diagonāles un perimetra savstarpējā saistība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Izpratne par romba īpašībām

Grūtības pakāpe: zema

4
13. Taisnstūra īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Taisnstūra malas aprēķināšana, sastādot vienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Taisnstūra perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Taisnstūra leņķi

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Taisnstūra īpašību un pazīmju pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Taisnstūra malu aprēķināšana, sastādot vienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Taisnstūra perimetra aprēķināšana, ja dots diagonāļu krustpunkta attālums līdz malām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Kvadrāta perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Kvadrāta elementu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

3
22. Kvadrāta īpašību un pazīmju pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Romba leņķa aprēķināšana (2017)

Grūtības pakāpe: augsta

3
2. 1. daļas 7. uzd. Malas izteikšana (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 19. uzd. Kvadrāta īpašība (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

Materiāli skolotājiem