Par kvadrātu sauc paralelogramu, kura visas malas ir vienādas un visi leņķi ir taisni.
43.svg
 
Kvadrātam piemīt visas paralelograma īpašības. Kvadrātu var uzskatīt arī par rombu ar taisniem leņķiem vai taisnstūri ar vienādām malām, tāpēc kvadrātam piemīt gan romba, gan taisnstūra īpašības.
 
Kvadrāta visas malas ir vienāda garuma:
\(AB = BC = CD = AD\)
 45.svg
Kvadrātam visi leņķi ir vienādi ar \(90\)°.
 
 46.svg
Kvadrāta diagonāles ir vienādas un krustpunktā dalās uz pusēm:
 
\(BD = AC\)
\(BO = OD = AO = OC\)
 47.svg
Kvadrāta diagonāles ir savstarpēji perpendikulāras:
 
\(BD\ \)\( AC\)
48.svg
Kvadrāta diagonāles ir tā leņķu bisektrises:
 
\(ABD = \)\(DBC = \)\(BCA = ... = 45\)°
49.svg
Kvadrāta diagonāles sadala to četros vienādos vienādsānu taisnleņķa trijstūros.
50.svg