Par rombu sauc paralelogramu, kura visas malas ir vienāda garuma.
29.svg
 
Romba īpašības
Svarīgi!
Tā kā rombs ir paralelograms, tam piemīt visas paralelograma īpašības.
Romba pretējās malas ir pa pāriem vienāda garuma
(jo visas malas ir vienāda garuma)
\(AB = BC = CD = AD\)
 30.svg
Romba pretējie leņķi ir vienāda lieluma
 
\(A = \)\(C\)
 
\(B = \)\(D\)
 31.svg
Romba diagonāles krustpunktā dalās uz pusēm
\(BO = OD\)
\(AO = OC\)
 33.svg
Romba katras malas pieleņķu summa ir \(180\) grādi
 
\(A + \)\(D = 180\)°
 32.svg
 
Rombam piemīt arī īpašības, kuras ir spēkā tikai rombam:
  
Romba diagonāles savā starpā ir perpendikulāras
 
\(AC\ \)\( BD\)
 34.svg
Romba diagonāles ir arī romba leņķu bisektrises (sadala leņķus uz pusēm)  35.svg
Diagonāles rombu sadala četros vienādos taisnleņķa trijstūros.
 
Trijstūri \(ABO\), \(OBC\), \(OCD\), \(AOD\) - vienādi taisnleņķa trijstūri.
 
\(O = 90\)°
 36.svg