Par taisnstūri sauc paralelogramu, kuram visi leņķi ir taisni.
37.svg
 
Tā kā taisnstūris ir paralelograms, tam piemīt visas paralelograma īpašības:
\( \) 
Taisnstūra pretējās malas ir pa pāriem vienāda garuma:
\(AB = CD\)
\(BC = AD\)
 
38.svg
 
Taisnstūrim visi leņķi ir vienādi ar \(90\)°.
Tātad, acīmredzami, ka taisnstūra pretējie leņķi ir vienāda lieluma un taisnstūra katras malas pieleņķu summa ir \(180\)°\(\).
 
39.svg
Taisnstūra diagonāles krustpunktā dalās uz pusēm:
\(BO = OD\)
\(AO = OC\)
 
Un arī \(BO = OD = AO = OC\).
 
40.svg
Taisnstūra diagonāle sadala to divos vienādos trijstūros, pie tam taisnleņķa trijstūros.
 
 
41.svg
Šķērsleņķi pie diagonāles ir vienādi.
42.svg
 
Taisnstūrim piemīt arī īpašība, kura ir spēkā tikai taisnstūrim:
Taisnstūra diagonāles ir vienāda garuma:
\(BD = AC \)
 40.svg