Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rombs, romba īpašības Romba definīcija un īpašības .
2. Taisnstūris, taisnstūra īpašības Taisnstūra definīcija un īpašības.
3. Kvadrāts, kvadrāta īpašības Kvadrāta definīcija un īpašības.
4. Romba pazīmes Romba pazīmes un to pielietojums.
5. Taisnstūra un kvadrāta pazīmes Taisnstūra un kvadrāta pazīmes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romba īpašības un pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns formulē romba īpašības un pazīmes.
2. Romba perimetra aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Skolēns aprēķina romba perimetru.
3. Romba malas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina romba malu.
4. Konstrukcijas uzdevums. Rombs, dota īsākā diagonāle un šaurais leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns spēj konstruēt rombu, ja ir dota īsākā diagonāle un šaurais leņķis.
5. Romba diagonāļu īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns pielieto romba diagonāļu īpašību.
6. Rombā ievilkta riņķa līnija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka romba leņķus, ja rombā ievilkta riņķa līnija.
7. Romba leņķa aprēķināšana, ja dots augstuma veidotais leņķis 2. izziņas līmenis augsta 1p. Aprēķina romba leņķi, ja dots augstuma veidotais leņķis.
8. Konstrukcijas uzdevums. Rombs, dota īsākā diagonāle un platais leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 0p. Konstruē rombu, ja dota īsākā diagonāle un platais leņķis.
9. Romba leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina romba leņķi, ja dots leņķis, ko veido diagonāle ar malu.
10. Romba leņķu aprēķināšana, sastādot vienādojumu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķina romba leņķus, sastādot vienādojumu.
11. Romba diagonāles aprēķināšana, izmantojot laukuma formulas 2. izziņas līmenis augsta 3p. Skolēns spēj aprēķināt romba diagonāli, izmantojot laukumu, ja ir dots ramba austums,malas garums un viena diagonāle.
12. Romba diagonāles un perimetra savstarpējā saistība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina romba diagonāli, ja dots perimetrs.
13. Izpratne par romba īpašībām 1. izziņas līmenis zema 4p. Pabeidz teikumus, kuros jālieto romba īpašības.
14. Taisnstūra īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Papildina teikumu, kas veido taisnstūra īpašību.
15. Taisnstūra malas aprēķināšana, sastādot vienādojumu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns aprēķina taisnstūra malu, sastādot vienādojumu.
16. Taisnstūra perimetra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina taisnstūra perimetru.
17. Taisnstūra leņķi 2. izziņas līmenis augsta 3p. Aprēķina taisnstūra leņķus.
18. Taisnstūra īpašību un pazīmju pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Formulē taisnstūra īpašības un pazīmes.
19. Taisnstūra malu aprēķināšana, sastādot vienādojumu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķina taisnstūra malu, sastādot vienādojumu.
20. Taisnstūra perimetra aprēķināšana, ja dots diagonāļu krustpunkta attālums līdz malām 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina perimetru, ja dots diagonāļu krustpunkta attālums līdz malām.
21. Kvadrāta perimetra aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina kvadrāta perimetru.
22. Kvadrāta elementu aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 3p. Aprēķina kvadrāta elementus.
23. Kvadrāta īpašību un pazīmju pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Formulē kvadrāta īpašības, pazīmes.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romba leņķa aprēķināšana (2017) Citi augsta 3p. Aprēķina romba leņķi (2007. g. 12. kl. eksāmenā).
2. 1. daļas 7. uzd. Malas izteikšana (2014) Citi zema 1p. Izsaka taisnstūra malu (2014).
3. 1. daļas 19. uzd. Kvadrāta īpašība (2018) Citi zema 1p. Zina, ka kvadrāta diagonāles veido taisnu leņķi, saskata taisnleņķa trijstūrus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romba perimetra aprēķināšana Citi zema 1p. Aprēķina romba perimetru.
2. Romba šaurais leņķis Citi vidēja 2p. Aprēķina romba šauro leņķi.
3. Romba leņķu aprēķināšana Citi zema 2p. Skolēns aprēķina romba leņķus.
4. Romba leņķa aprēķināšana, ja dots augstuma veidotais leņķis Citi vidēja 2p. Aprēķina romba leņķi, ja dots augstuma veidotais leņķis.
5. Leņķu starpība rombā Citi vidēja 2p. Aprēķina romba leņķi, izmantojot leņķu starpību.
6. Diagonāles un malu veidoto leņķu aprēķināšana Citi vidēja 3p. Aprēķina diagonāles un malu veidotos leņķus.
7. Kvadrāta malas aprēķināšana Citi zema 1p. Skolēns spēj aprēķināt kvadrāta malu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romba īpašību lietošana (zema grūtības pakāpe) 00:20:00 zema 11p. Aprēķina romba elementus, lietojot romba īpašības.
2. Romba īpašību lietošana (vidēja grūtības pakāpe) 00:25:00 vidēja 10p. Aprēķina romba elementus, lietojot romba īpašības.
3. Taisnstūra īpašību lietošana (vidēja grūtības pakāpe) 00:25:00 vidēja 13p. Lieto taisnstūra īpašības dažādu lielumu aprēķināšanai.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra īpašību lietošana (zema grūtības pakāpe) 00:10:00 zema 7p. Lieto taisnstūra īpašības dažādu lielumu aprēķināšanai.
2. Kvadrāta īpašību lietošana 00:30:00 vidēja 7,5p. Lieto kvadrāta īpašības dažādu lielumu aprēķināšanai.
3. Paralelograma veidi 00:25:00 vidēja 19p. Aprēķina dažādu paralelogramu elementus, lieto īpašības.