Teorija

Uzdevumi

1. Romba īpašības un pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Romba perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Romba malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Konstrukcijas uzdevums. Rombs, dota īsākā diagonāle un šaurais leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Romba diagonāļu īpašība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Rombā ievilkta riņķa līnija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Romba leņķa aprēķināšana, ja dots augstuma veidotais leņķis

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Konstrukcijas uzdevums. Rombs, dota īsākā diagonāle un platais leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

0
9. Romba leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Romba leņķu aprēķināšana, sastādot vienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Romba diagonāles aprēķināšana, izmantojot laukuma formulas

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Romba diagonāles un perimetra savstarpējā saistība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Izpratne par romba īpašībām

Grūtības pakāpe: zema

4
14. Taisnstūra īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Taisnstūra malas aprēķināšana, sastādot vienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Taisnstūra perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Taisnstūra leņķi

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Taisnstūra īpašību un pazīmju pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Taisnstūra malu aprēķināšana, sastādot vienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Taisnstūra perimetra aprēķināšana, ja dots diagonāļu krustpunkta attālums līdz malām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Kvadrāta perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
22. Kvadrāta elementu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

3
23. Kvadrāta īpašību un pazīmju pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Romba leņķa aprēķināšana (2017)

Grūtības pakāpe: augsta

3
2. 1. daļas 7. uzd. Malas izteikšana (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1. daļas 19. uzd. Kvadrāta īpašība (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

Materiāli skolotājiem