Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Paralelograma perimetrs 1p.
2. Paralelograma perimetrs 1p.
3. Paralelograma malas un perimetra noteikšana 1p.
4. Paralelograma perimetrs, ja malas procentuāli izmainās 2p.
5. Paralelograma perimetra noteikšana 1p.
6. Paralelograma malu un perimetra aprēķināšana 2p.
7. Paralelograma perimetra aprēķināšana (dažādas mērvienības) 2p.