Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Paralelograms Paralelograma definīcija un īpašības.
2. Paralelograma pazīmes Paralelograma pazīmes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralelograma perimetrs 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina paralelograma perimetru, ja doti divi malu garumi.
2. Paralelograma perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina paralelograma perimetru, zinot malu garumus.
3. Paralelograma malas un perimetra noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina paralelograma perimetru, ja ir iznāmi 2 malu garumi.
4. Paralelograma perimetrs, ja malas procentuāli izmainās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina paralelograma perimetru, ja vienas malas garums procentuāli izmainās.
5. Paralelograma malas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina paralelograma malu, ja dota otra mala un perimetrs.
6. Paralelograma perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka paralelograma malu garumus, ja dota to attiecība un perimetrs.
7. Paralelograma malu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina paralelograma malas, sastādot vienādojumu.
8. Paralelograma malu attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina paralelograma malas, ja dota malu attiecība un perimetrs.
9. Paralelograma diagonāles garums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka paralelograma diagonāles garumu.
10. Izpratne par paralelograma īpašībām 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pabeidz teikumus,pielietojot paralelograma īpašības.
11. Izpratne par īpašību lietošanu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atzīmē atbilstošo īpašību elementu aprēķināšanai.
12. Paralelograms reālā situācijā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina dobes malas garumu (no perimetra).
13. Paralelograma leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina paralelograma leņķus, ja dots viena leņķa lielums.
14. Paralelograma leņķu summa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka paralelograma leņķu summu.
15. Paralelograma iespējamība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai var uzzīmēt paralelogramu ar dotajiem leņķiem.
16. Paralelograma leņķu aprēķināšana, sastādot vienādojumu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sastādot vienādojumu, aprēķina paralelograma leņķus.
17. Paralelograma leņķi, ja doti leņķi starp diagonāli un malām 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina paralelograma leņķus, ja doti leņķi starp diagonāli un malām.
18. Paralelograma leņķi pie diagonāles 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina paralelograma leņķus, ja doti leņķi, ko veido diagonāle ar malām.
19. Paralelograma leņķa aprēķināšana, ja dots augstuma un malas veidotais leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina paralelograma leņķus, ja dots augstuma un malas veidotais leņķis.
20. Īpašību un pazīmju pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, vai dota pazīme vai īpašība, formulē to.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralelograma perimetra noteikšana Citi vidēja 1 p. Aprēķina paralelograma perimetru, ja doti 2 malu garumi.
2. Paralelograma malu un perimetra aprēķināšana Citi vidēja 2 p. Aprēķina paralelograma perimetru.
3. Paralelograma perimetra aprēķināšana (dažādas mērvienības) Citi vidēja 2 p. Skolēns aprēķina paralelograma perimetru, ja doti divi malu garumi.
4. Paralelograma otras malas aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Aprēķina paralelograma malu, ja dota otra mala un perimetrs.
5. Paralelograma malu noteikšana Citi vidēja 2 p. Nosaka paralelograma malu garumus, ja dota to attiecība un perimetrs.
6. Paralelograma diagonāle Citi vidēja 1 p. Nosaka paralelograma diagonāles garumu.
7. Paralelograma īpašību lietošana Citi zema 4 p. Pabeidz teikumus, kuros jālieto paralelograma īpašības.
8. Paralelograma leņķu aprēķināšana Citi vidēja 3 p. Skolēns aprēķina paralelograma leņķus, ja irzināms viens leņķis.
9. Paralelograma leņķu īpašība Citi vidēja 1 p. Skolēns nosaka apgalvojuma patiesumu par paralelograma leņķu summu.
10. Leņķu aprēķināšana paralelogramā Citi vidēja 4 p. Skolēns, sastādot vienādojumu, aprēķina paralelograma leņķus.
11. Paralelograma īpašības un pazīmes Citi vidēja 3 p. Nosaka, vai dota pazīme vai īpašība, formulē to.
12. Izpratne par īpašību lietošanu zīmējumos Citi vidēja 1 p. Atzīmē atbilstošo īpašību elementu aprēķināšanai, ja dots zīmējums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralelograma perimetrs 00:30:00 vidēja 10 p. Skolēns aprēķina paralelograma perimetru, ja dotas malas vai tās jāaprēķina, zinot paralelograma perimetru.
2. Paralelograma leņķi 00:25:00 vidēja 14 p. Skolēns nosaka, aprēķina paralelograma leņķus.
3. Izpratne par paralelograma īpašībām un pazīmēm 00:30:00 vidēja 10 p. Skolēns demonstrē izpratni par paralelograma īpašībām un pazīmēm.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralelograma malas 00:25:00 vidēja 12 p. Skolēns nosaka, aprēķina paralelograma malas un perimetru.
2. Paralelograma īpašības, to lietošana 00:30:00 vidēja 17 p. Skolēns zina un lieto paralelograma īpašības, izmanto zināšanas par paralelograma diagonāli.