10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Paralelograma perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Paralelograma perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Paralelograma malas un perimetra noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Paralelograma perimetrs, ja malas procentuāli izmainās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Paralelograma malas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Paralelograma perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Paralelograma malu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Paralelograma malu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Paralelograma diagonāles garums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Izpratne par paralelograma īpašībām

Grūtības pakāpe: zema

4
11. Izpratne par īpašību lietošanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Paralelograms reālā situācijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Paralelograma leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Paralelograma leņķu summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Paralelograma iespējamība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Paralelograma leņķu aprēķināšana, sastādot vienādojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Paralelograma leņķi, ja doti leņķi starp diagonāli un malām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Paralelograma leņķi pie diagonāles

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Paralelograma leņķa aprēķināšana, ja dots augstuma un malas veidotais leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Īpašību un pazīmju pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Paralelograma perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Paralelograma leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

14
3. Izpratne par paralelograma īpašībām un pazīmēm

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem